Opvang voor Oekraïense vluchtelingen in gemeente Hoogeveen

Gemeente Hoogeveen richt op diverse plaatsen opvangplekken in voor Oekraïense vluchtelingen. In tegenstelling tot in andere Drentse gemeenten is in de gemeente Hoogeveen geen locatie beschikbaar om de vluchtelingen allemaal op één locatie op te vangen. Na een inventarisatie en afspraken met eigenaren zijn de volgende locaties beschikbaar of worden beschikbaar gemaakt:


We wijzen u erop dat dit nieuwsbericht niet actueel meer is. Op hoogeveen.nl/oekraine vindt u de laatste informatie over de opvang en hulp aan mensen uit Oekraïne.


Direct beschikbaar en ingericht (het aantal plaatsen is een richtgetal):

1.   Woonconcept, de Kroon, 24 plaatsen volledig ingericht en direct beschikbaar.   
2.    Zuideropgaande 129 stalhouderij Nieuw Moscou, 4 plaatsen volledig ingericht en direct beschikbaar
3.    Wijsterseweg 2 en 2b, 15 plaatsen direct beschikbaar en volledig ingericht. 

De gemeente is de locatie aan het inrichten met bedden en andere benodigdheden. 

4.    Woonconcept, De Snikke 1, 4 plaatsen
5.    De Vos van Steenwijklaan 71, het gebouw van de WMD, 25 mensen
6.    De Vos van Steenwijklaan 89 , Villa de Terp, 16 mensen 

Er moeten aanpassingen aan de locatie gedaan worden om het geschikt te maken voor onderdak: 

7. Kortewijkstraat 81, voormalig kantoorpand van Domesta, maximaal 75 plaatsen
8.  Pesserstraat 14, voormalige huishoudschool, maximaal 100 plaatsen

De opvang wordt gecoördineerd via de Veiligheidsregio Drenthe. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan de eerste 1000 opvangplekken die in Drenthe gerealiseerd worden. De Rijksoverheid heeft de Nederlandse gemeenten gevraagd om in eerste instantie 50.000 plekken te realiseren. 

Burgemeester Karel Loohuis: De mensen, veelal vrouwen en kinderen, hebben alles moeten achterlaten in Oekraïne en zijn mogelijk al dagen onderweg. Ze hebben rust nodig. We zijn heel blij dat we deze locaties hebben gevonden en dat de eigenaren bereid zijn om mee te werken. We gaan er alles aan doen om deze locaties goed in te richten als dat nog niet het geval is.

Omwonenden  
Omwonenden van bovenstaande locaties zijn zaterdag via een brief op de hoogte gebracht van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne bij hen in de buurt. 

Particuliere opvang
Afgelopen weken boden tientallen mensen onderdak aan voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne via oekraine@hoogeveen.nl. Dat is hartverwarmend. De gemeente heeft of zoekt telefonisch contact met deze inwoners. Zij melden het aanbod ook bij Takcarebnb die namens de samenwerkende organisaties zorgt voor intake en screening. Daarna vindt de matching plaats door Vluchtelingenwerk. 

Samenwerking
De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Drenthe, lokale organisaties zoals stichting kinderhulp Rusland, Leger des Heils, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, serviceclubs, kerken en inwoners om de opvang zo goed mogelijk te organiseren. Anders dan bij de opvang van vluchtelingen uit andere landen is de gemeente verantwoordelijk voor onderdak, eten, (psycho)medische zorg, financiële ondersteuning en onderwijs. De mensen die Oekraïne ontvluchten zijn geen asielzoekers, maar vluchtelingen die visumvrij (90 dagen) in Nederland mogen zijn. Voor Oekraïners die langer blijven, komt een speciale Europese regeling. Dit betekent dat zij geen asielprocedure hoeven te doorlopen en niet in asielzoekerscentra worden opgevangen. 

Aankomst
Bij aankomst staat een team van de gemeente klaar om de mensen op te vangen. Zij zorgen voor de intake en inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). Het team begeleiding rijkt een tasje uit met persoonlijke verzorgingsspullen en inventariseert per persoon wat nodig is aan (psycho)medische zorg, onderwijs, werk, opvang van eventuele huisdieren enz. 
De gemeente hoopt hiermee snel en heel concreet bij te dragen aan de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht