Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Karel Loohuis

Ik wens u namens het college, de gemeenteraad en alle medewerkers van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen een goed, gelukkig en een gezond 2021 toe. Dat het nieuwe jaar maar rijk mag zijn aan veel mooie dagen met liefde, voorspoed en geluk.

Voor ik vooruitkijk naar 2021, het jaar dat beloftevol voor ons ligt, kijk ik terug op 2020. Dat kan ook niet anders. Het was op alle fronten heftig. Corona heeft alles ontregeld.

Er was persoonlijk verdriet om het verlies van dierbaren, stress om niet besmet te raken. Er moest afstand gehouden worden, thuiswerken werd de norm, ook nu nog! Ouders werden en zijn thuisdocenten geworden en kregen daardoor nog meer respect voor docenten.

Voor de meeste ondernemers is het een strijd om te overleven. Of je nu kapper bent, horecaondernemer of een winkel hebt. Contactberoepen moesten vorig jaar in maart tijdelijk gesloten worden en zijn ook nu weer dicht. De horeca moest ook al eerder sluiten en is nu ook al voor lange tijd dicht. En dat terwijl er juist fors geïnvesteerd was om aan de maatregelen te voldoen. Ook winkels en bouwmarkten zijn gesloten tot 19 januari. Het is een surreële tijd. Er ja, er zijn regelingen, maar die dekken nooit helemaal de derving van inkomsten of de totale huur. Er is bij velen stress om het voortbestaan van een bedrijf. Ik leef enorm met de ondernemers mee.

Afgelopen jaar was ook politiek, bestuurlijk en financieel gezien geen gemakkelijk jaar voor Hoogeveen. Sinds oktober vorm ik met vier nieuwe wethouders het college. En nadat de raad moeilijke keuzes gemaakt heeft, is er een sluitende begroting, die de provincie inmiddels heeft goedgekeurd. Het is het begin van een lange weg om uit de financiële problemen te komen. Een opgave die we delen met meeste gemeenten in Nederland. Tegelijk zorgen we dat de reserves weer langzaamaan op peil komen. Daarvan was de bodem in zicht.

De basis staat: de reguliere dienstverlening gaat gewoon door. Verder geen collectieve voorzieningen, maar maatwerk, waarbij we kijken naar specifieke omstandigheden en zo samen zoeken naar passende oplossingen. We laten mensen die hulp nodig hebben, niet in de steek.

Kan er verder dan niets meer? Weinig extra’s, dat is waar. Het moet passen in de begroting.

Of er moet een extra fonds zijn, zoals voor de aanpak van het centrum van Hoogeveen. Daarvoor hebben we 2,6 miljoen euro ontvangen van de provincie met als doel het centrum toekomstbestendig maken. Samen kijken we waar we dat geld het beste kunnen besteden.

Noaberschap

De 75 jaar bevrijding hadden we ook anders voor ons gezien. Corona gooide ook hier roet in het eten. Toch maakt Corona ook iets anders los. Saamhorigheid, noaberschap. Zoveel hartverwarmende initiatieven zijn er ontstaan. Vrijwilligers die via welzijnsorganisatie SWW bellen met ouderen of anderen die behoefte hebben aan een telefoontje. Anderen die boodschappen halen voor hun oom, tante of buurvrouw. Er was en is oog voor kinderen en jongeren: Jong Hoogeveen, met partners zoals de onderwijsinstellingen, de gemeente en SWW, doen wat ze kunnen. Van activiteiten organiseren tot aandacht voor kinderen die het thuis toch al moeilijk hadden. Verder werd voedsel ingezameld voor de voedselbank. Kortom: er werd en wórdt omgekeken naar elkaar. En dat vervult me met trots. 

Wendbaarheid
Ook de creativiteit van ondernemers raakt me. Van kledingwinkel tot horecagelegenheid, van boekwinkel tot de parfumerie. Via facetime, instagram, telefoon of een snel opgezette webwinkel wordt er zaken gedaan. Restaurants zijn massaal een afhaal begonnen. Stilzitten is geen optie.

Het is duidelijk: de impact van corona was en is veel groter dan we hadden gedacht en gehoopt. We hebben ons allemaal moeten aanpassen aan maatregelen die we van tevoren nooit hadden kunnen bedenken. 2020 is een jaar dat onze wendbaarheid op de proef heeft gesteld. En we hebben laten zien dat we wendbaar kunnen zijn.

Dat gold ook voor de jaarwisseling, die is dit jaar anders dan anders verlopen. Er was een vuurwerkverbod, carbid schieten mocht, maar met maximaal 2 personen, verder waren er geen vuurtonnen door de gemeente verstrekt en is iedereen op het hart gedrukt en het klein te houden, met maximaal 2 personen bezoek tijdens oud en nieuw.

Ik ben blij te kunnen zeggen dat veruit de meeste inwoners zich hieraan hebben gehouden. Over het algemeen is de jaarwisseling rustig verlopen – op de reeks autobranden na. Dank jullie wel hulpdiensten en gemeenteambtenaren, jullie zetten je het jaar rond met hart en ziel in voor uw en mijn veiligheid en bescherming en dus ook in de nacht van oud op nieuw.  En ook alle inwoners die zich aan de maatregelen hebben gehouden en er het beste van hebben gemaakt: dank u wel!

Doorzetten in 2021
Die spirit hebben we ook nodig in 2021. Waar we langzaamaan hopelijk weer kunnen dromen van de periode na corona. Voorzichtig, want hoewel er licht aan het eind van de tunnel te zien is, zijn we er nog niet. Ik kijk uit naar de start van de vaccinaties. Eind deze week wordt daar landelijk mee gestart. Ik hoop dat als u een oproep thuiskrijgt, u daaraan gehoor geeft. Ik zie de vaccinatie als een ticket naar vrijheid. Naar onbezorgd boodschappen doen, vakantie vieren, en gewoon weer een knuffel kunnen geven aan iedereen die je lief is. Dat mis ik enorm, en u vast ook.  

Laten we samen, ondanks alles, er een mooi en goed jaar van maken, waarin we oog blijven houden voor elkaar. De verschillende dorpen, de kleine kernen en de wijken in Hoogeveen vormen samen de gemeente Hoogeveen. Maar wat ons écht bindt zijn de fijnmazige netwerken tussen inwoners. Mensen die elkaar kennen, die willen samenwerken, iets voor een ander of de buurt willen doen. Vanuit sociale betrokkenheid bent u met velen bereid om samen goede dingen te doen voor een ander, uw dorp, wijk of de gemeente. Dát is het smeermiddel van onze gemeente. Zo maken we samen ‘Hoogeveen’.

Op een heel gelukkig en gezond nieuwjaar in onze mooie gemeente!

Karel Loohuis
Burgemeester gemeente Hoogeveen

 

 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl