Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Nieuwe plannen voor parkeren in Hoogeveen; wat vindt u ervan?

Gemeente Hoogeveen vernieuwt het parkeerbeleid. Dit nieuwe parkeerbeleid ontwikkelt de gemeente samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden.

Samen maken we nieuw parkeerbeleid

Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten. In december 2019 is een enquête uitgezet met vragen over hoe u het parkeren ervaart in en rond het centrum van Hoogeveen. Hier hebben 1.732 mensen aan meegedaan. In januari 2020 vond een grote parkeerbijeenkomst plaats in De Tamboer. Hier hebben ongeveer 80 personen deelgenomen aan praatsessies over wonen, werken of winkelen in Hoogeveen. De uitkomsten van de enquête en de parkeerbijeenkomst hebben meegewogen bij het opstellen van het beleid voor de komende jaren.

Randvoorwaarden

De gemeenteraad heeft een aantal randvoorwaarden vastgesteld voor het nieuwe parkeerbeleid. Het nieuwe parkeerbeleid moet:

 • bijdragen aan een bereikbaar en leefbaar stadscentrum
 • toekomstbestendig zijn, met het oog op de te verwachten verdichting van het centrum
 • minimaal budgetneutraal zijn voor de gemeente
 • bijdragen aan een evenwichtige verdeling van de parkeerdruk over de beschikbare plaatsen
 • een evenwichtige weging van de belangen van verschillende stakeholders zijn (bewoners, ondernemers, bezoekers en werkenden)

Aanleiding

De oude Parkeernota is van 2011. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen in de gemeente en het stadscentrum geweest die invloed hebben op de parkeerbehoeften. De gemeente heeft, in samenwerking met de ondernemers, ambities geformuleerd om het stadscentrum de komende jaren vitaal te houden en haar positie in de regio te versterken. De huidige parkeersituatie is geanalyseerd en vervolgens zijn inwoners, ondernemers, bezoekers en werkers geraadpleegd. Op basis van de input verkregen uit het parkeeronderzoek, de enquête en de parkeerbijeenkomst zijn de contouren van het parkeerbeleid in een presentatie samengevat. Deze presentatie is verspreid onder raadsleden, stakeholders en belangstellenden.

Veranderingen

De volgende wijzigen staan in de concept Parkeernota 2021:

 • Het Mauritsplein wordt betaald parkeren, in de omgeving van het Mauritsplein wordt het vergunninghoudersgebied uitgebreid;
 • Er komen verschillende tariefzones: goedkoop dagparkeren bij het Mauritsplein, een oplopend tarief in het boodschappengebied en een aflopend tarief in het middengebied. En een parkeerduurbeperking bij het Raadhuis;
 • De betaalde parkeertijd in het uitgaansgebied gaat gelden tot 21.00 uur (dat gaat om het gebied Van Echtenplein en Stoekeplein);
 • Er komt een parkeervergunning voor erkende hulpverleners;
 • Voor alle werknemers in het centrum gaat hetzelfde tarief gelden. Er komt een parkeervergunning voor kantoortijden en een parkeervergunning voor 24/7;
 • Er komt een digitale bezoekersvergunning voor bewoners in een uitgebreid vergunninghoudersgebied met een saldo van 24 uur per maand

De veranderingen zijn te zien op de plattegrond in de concept Parkeernota op pagina 11.

Concept Parkeernota

Op de pagina www.hoogeveen.nl/parkeerbeleid staat de concept Parkeernota en de mogelijkheden om hierop te reageren.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl