Nieuwbouw RSG Wolfsbos stap vooruit met vernieuwd plan

Vandaag heeft RSG Wolfsbos haar vernieuwde bouwplan ingediend bij de gemeente Hoogeveen, waarmee een belangrijke stap is gezet in de richting van nieuwbouw. De gemeente Hoogeveen is blij over de inspanningen van RSG Wolfsbos om de plannen aan te scherpen.

Dries Koster geeft Mark Tuit een hand

Dries Koster overhandigt het vernieuwde bouwplan aan wethouder Mark Tuit.

Dries Koster, directeur bestuurder van Wolfsbos is- erg optimistisch: “We hebben een uitstekend en mooi en verantwoord plan om onze nieuwbouw te realiseren. Dit is goed voor alle kinderen in de regio Hoogeveen en ons personeel en ook voor de gemeente. Zoiets groots als dit, gaat niet over 1 nacht ijs en de samenwerking met de gemeente verliep en verloopt erg prettig.”

Samen stap voor stap vooruit met RSG Wolfsbos

Er is een mooie en belangrijke stap vooruit gezet die voortkomt uit een prettige samenwerking tussen RSG Wolfsbos en de gemeente Hoogeveen.  Wethouder Mark Tuit zegt enthousiast: 'Als wethouder van onderwijs wil je graag goede en toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor alle kinderen in de regio Hoogeveen. Hierin hebben we een belangrijke stap gezet, maar er zijn nog enkele stappen te nemen voordat we definitief groen licht kunnen geven. Deze stappen zullen wij uiteraard zorgvuldig moeten nemen’.

Onderzoek en beoordeling van nieuwbouwplannen in 2024

De komende maanden beoordeelt de gemeente de nieuwbouwplannen. Hierbij gaan ze op basis van eerdere afspraken stap voor stap door het plan heen. Hierbij kijkt de gemeente of de plannen voldoen aan de normen voor onderwijshuisvesting.

Financiële Beoordeling

Belangrijk hierbij is de financiële beoordeling van het nieuwbouwplan.

  • Past het plan binnen de financiële afspraken met schoolbesturen van het voortgezet onderwijs?
  • Is het nieuwbouwplan financieel solide en structureel gedekt binnen de begroting van RSG Wolfsbos?

Indien de plannen positief worden beoordeeld, zal het college een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. De gemeenteraad neemt dan het besluit over het verstrekken van een gemeentegarantie voor de financiering van €33,1 mln. Dit besluit is mede afhankelijk van de gemeentelijke investeringen die nodig zijn voor de uitvoering van het plan, waaronder infrastructuur, sportvoorzieningen, en het slopen van schoolgebouwen die terugvallen naar de gemeente.

Raadsvoorstel bij positieve beoordeling

Het moment waarop het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, hangt af van de inhoudelijke beoordeling. Bij een positieve beoordeling wordt het besluit op zijn vroegst in juni 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht