Komst fietsbrug over de A28

Vrijdag 24 november 2023 hebben Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Hoogeveen een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee de komst van de fietsbrug over de A28 vaststaat.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Ondertekening door: Dhr. Roelof Bisschop, wethouder Hoogeveen. Mevr. A. Bernhardt, districtshoofd Rijkswaterstaat Noord-Nederland Oost. Mevr. Danou Veenhof, directeur regio Noord-Oost van ProRail. (Foto: Gerrit Boer)

Deze overeenkomst staat in het teken van de langverwachte realisatie van de fietsbrug parallel aan de spoorbrug over de A28, die de wijk Kinholt verbindt met het stationsgebied. De fietsbrug is onderdeel van het project spoorboogverruiming, waarbij tevens enkele belangrijke wensen van de gemeente werkelijkheid worden. De fietsbrug wordt gefinancierd door het Rijk vanuit het spoorproject en voor de aanleg van het aansluitende fietspad ontvangt de gemeente een subsidie van de provincie Drenthe.

Het project omvat niet alleen de aanleg van de langverwachte fietsbrug, maar heeft ook geleid tot geluid reducerende maatregelen en verbeteringen aan de spoorwegovergang van de Pesserstraat. In het afgelopen jaar heeft ProRail de werkzaamheden aan de spoorboog, inclusief de spoorwegovergang en geluid reducerende maatregelen, succesvol afgerond.

De samenwerkingsovereenkomst markeert een belangrijke stap in de verdere realisatie van de fietsbrug over de A28. De ondertekening is niet alleen de formele overeenkomst tussen betrokken partijen, maar ook een gedeelde visie op de bevordering van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid in de regio. De uitvoering is gepland in 2025.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht