Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Kindcentrum Wolfbos is klaar voor de start

Het nieuwe gebouw van Kindcentrum Wolfsbos is klaar. Het gebouw gaat onderdak bieden aan de basisscholen De Goudvink en De Krullevaar. Verder opent Spelerwijs in het gebouw peuteropvang ’t Wolfje en een buitenschoolse opvang. Het gebouw is zorgvuldig ingepast in de omgeving: ouders, buurtbewoners én kinderen hebben meegedacht over de buitenruimte.

Foto: Kim Stellingwerf

Inhoudelijke samenwerking

‘Samen kunnen we meer dan alleen’. Dat is het uitgangspunt van de gezamenlijke huisvesting. De organisaties delen in het gebouw de gemeenschappelijke ruimte. Ook op inhoud kiezen de partijen ervoor om samen te werken. Zo komt straks in één gebouw voor- en vroeg school samen; dat helpt om de overgang van peuter naar kleuter soepel te laten verlopen. Het gebouw sluit verder heel goed aan bij de onderwijskundige wensen die het onderwijs tegenwoordig aan een gebouw stelt.

Duurzaam

Kindcentrum Wolfsbos is gasloos gebouwd, bijna energie neutraal en maakt gebruik van koeling en warmte van het waterleidingnetwerk.

Ingepast in de omgeving

Het plein bij het gebouw is gecombineerd met het groen rondom. Zo ontstaat een groene en sportieve speelplaats voor school én voor de buurt. 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl