Jongeren moeten op school klimaatoplossingen kunnen bedenken

Steeds meer jongeren maken zich zorgen over het klimaat. En terecht: het gaat om hun toekomst. Daarom is het belangrijk dat jongeren een stem krijgen en gehoord worden. Dat ze ervaren hoe overheden en bedrijven werken aan klimaatadaptatie en dat zij zelf klimaatoplossingen kunnen bedenken.

Wethouder Gert Vos in gesprek met jongeren

Om dit te realiseren heeft IVN Noord het plan om jongeren via schoolprojecten en een jaarlijkse Jongeren Klimaattop structureel bij klimaatoplossingen te betrekken. Donderdag 31 oktober, tijdens de tweede Klimaattop Noord-Nederland, lanceerde IVN dit initiatief met de ondertekening van een intentieverklaring en de oproep aan partners om zich hierbij aan te sluiten. Wethouder Gert Vos tekende de verklaring namens de gemeente Hoogeveen.

Klimaatscholen

IVN ontwikkelt – samen met partners – een educatief programma over klimaat, energie en duurzaamheid voor alle scholen in het voortgezet onderwijs in Groningen, Fryslân en Drenthe. In dit programma past IVN de succesvolle methodiek van het IVN Jongeren Adviesbureau toe. Hierbij werken jongeren in groepjes aan klimaatopdrachten van echte opdrachtgevers. Een beproefde methode die al landelijk wordt toegepast in het voortgezet onderwijs. Jongeren bedenken zelf duurzame oplossingen en geven adviezen aan deelnemende partners. Alle resultaten worden jaarlijks gepresenteerd op de Jongeren Klimaattop. Resultaat: klimaatbewuste jongeren die denken in oplossingen en die weten hoe bedrijven en overheden in Noord-Nederland met klimaatadaptatie bezig zijn. VO-scholen in de drie noordelijke provincies worden verleid dit meerjarige programma in het curriculum op te nemen, waarmee ze het certificaat ‘klimaatschool' kunnen behalen.

Partners gezocht

Voor de uitvoering van het programma zoekt IVN nog meer partners die, zowel inhoudelijk als financieel, dit initiatief ondersteunen. Partners kunnen tijdens de schoolprojecten de rol krijgen van opdrachtgever of bijvoorbeeld expert voor gastlessen. Een mooie manier voor bedrijven en overheden om in contact te komen met de beslissers van de toekomst.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 13:00 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:00 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl