Hoogeveen werkt aan centrum waarin het ook goed wonen is

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening. Dit besluit maakte het mogelijk goed te sturen op de kwaliteit die het centrum nodig heeft om aantrekkelijk te zijn.

Om dit proces zorgvuldig te kunnen vervolgen heeft de gemeenteraad opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen voor het stadscentrum. Een voorbereidingsbesluit is namelijk maximaal 1 jaar geldig. Het streven is binnen een jaar het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Er zijn verschillende initiatieven voor woningbouw in het centrum van Hoogeveen. De realisatie van nieuwe woningen kan eraan bijdragen dat het stadscentrum aantrekkelijk blijft. Het past ook binnen het totaal aan ontwikkelingen in het centrum. Het is hierbij van belang dat het bestemmingsplan voor het gebied past in deze tijd en dat ongewenste ontwikkelingen, zoals de realisatie van heel kleine woningen met een lage woonkwaliteit, worden voorkomen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht