Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Hoogeveen werkt aan centrum waarin het ook goed wonen is

Er zijn momenteel veel initiatieven voor woningbouw in het centrum van Hoogeveen. De realisatie van nieuwe woningen kan eraan bijdragen dat het stadscentrum aantrekkelijk blijft. Het past ook binnen het totaal aan ontwikkelingen in het centrum.

Hiervoor is het wel nodig dat het bestemmingsplan voor het gebied goede mogelijkheden biedt en dat het paal en perk stelt aan ontwikkelingen die niet passen, zoals splitsing van ruimten, hetgeen resulteert in kleine woningen met een lage woonkwaliteit. Het huidige bestemmingsplan is hier niet op ingericht. 

De gemeenteraad heeft daarom een voorbereidingsbesluit genomen dat het mogelijk maakt goed te sturen op de kwaliteit die centrum nodig heeft om aantrekkelijk te zijn. Projecten die hieraan bijdragen, krijgen alle ruimte. Het voorbereidingsbesluit treedt meteen in werking en geeft de gemeente een jaar de tijd om een definitieve regeling op te stellen. Hiervoor wordt een bestemmingsplan voorbereid.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl