Hoogeveen sluit 2023 positief af

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen heeft de jaarrekening 2023 en het jaarverslag aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarrekening en het jaarverslag staat waaraan de gemeente in 2023 het geld heeft uitgegeven. Gemeente Hoogeveen sluit 2023 af met een positief resultaat van ruim € 21,78 miljoen.

Wat is een jaarrekening

In een jaarrekening kijkt de gemeente terug naar het afgelopen jaar. Wat is er gedaan? Is er bereikt wat de gemeente wilde bereiken? En heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Meer geld binnen dan verwacht

In 2023 hadden we meer inkomsten dan verwacht. Dat komt mede door de hogere bijdrage dan verwacht vanuit het Rijk. Het geld gaat naar de algemene reserve, zodat we wendbaar zijn en er gebruik van kunnen maken als de tijd erom vraagt.

Terugblik 2023

We zijn in 2023 begonnen met een wens tot samenwerken. Samenwerking en in verbinding staan met onze inwoners en ondernemers. Na de jaren van Corona wilden we elkaar meer tegenkomen en samen bepalen waar Hoogeveen naartoe moest. Dit hebben wij ook gedaan. Natuurlijk hebben wij nog meer gedaan in 2023.

  • Zo hebben we samen met alle sportclubs in Hollandscheveld een visie opgesteld voor sport in het dorp. 
  • We hebben ook samen met inwoners aanpassingen gedaan aan de Lomanlaan, Boekweitlaan en Buizerdlaan en hebben deze route veiliger gemaakt.
  • Het Fixteam is actief geworden in Hoogeveen, zij brengen gratis kleine verduurzamingsmaatregelen aan bij onze inwoners. 
  • We hebben het Van Gogh-jaar in Drenthe ook in Hoogeveen goed gevierd, onder andere door de grote muurtekening in de binnenstad.
  • We zijn nog verder gegaan met het bestrijden van ondermijnende activiteiten in onze gemeente door onder andere de integrale ondermijningstafel te starten. 
  • We zijn dit jaar gestart met wekelijkse Praatcafés en Oefenhuizen voor allochtone inwoners die met de Nederlandse taal aan de slag willen.
  • In samenwerking met de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt zijn 1.000 minima in de gelegenheid gesteld om theaterproductie Boer Koekoek te bezoeken.
  • We hebben een coördinator financiële dienstverlening aangesteld bij SWW die er op toeziet dat het Loket Geldzaken de centrale toegang voor inwoners met financiële hulpvragen wordt.
  • De sociale wijkteams zijn versterkt en doorontwikkeld.
  • Er zijn 131 aanvragen voor het groener maken van tuinen/terreinen gehonoreerd.

Natuurlijk hebben wij nog veel meer gedaan. Dat kunt u allemaal zelf lezen in het jaarverslag van de gemeente.

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over de kadernota 2025. De kadernota is een van de belangrijkste documenten van de gemeente. Daarin staat welke plannen er de komende jaren zijn en hoe die betaald worden. Het gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De kadernota is daarom ook de basis voor de volgende begroting.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht