Het plan voor de woonzorgvisie is er, wat vindt u ervan?

Een woonvisie schetst de landelijke en regionale ontwikkeling en formuleert de daarbij gewenste ambitie, opgave en positie van de gemeente op het terrein van het wonen voor de korte en de middellange termijn.

Daarnaast ligt er een specifieke opgave voor de ontwikkeling dat senioren en overige doelgroepen met een zorg- of ondersteuningsvraag langer of weer zelfstandig thuis wonen. Daarom geeft een integrale visie op wonen in combinatie met zorg hier invulling aan. 

De woonzorgvisie is in ontwerp klaar

Om te komen tot een nieuwe aanpak heeft de gemeente een ontwerp woonzorgvisie voor de komende jaren (2022-2026) opgesteld. 

Wat staat er in de ontwerp woonzorgvisie?

Deze visie beschrijft de ambitie en doelen, opgaven en acties die de komende jaren worden gezet om invulling te geven aan onze woonambitie. De woonzorgvisie levert zo de bouwstenen voor prestatieafspraken. Niet alleen met corporaties maar ook met zorgorganisaties.

Benieuwd wat erin staat?

Als u wilt weten wat er in de ontwerp woonzorgvisie staat, kunt u het plan vanaf morgen, 24 november, inzien op deze website. Lukt dit niet, dan kunt u bellen met 14 0528. 

Ontwerp visie ligt ter inzage

De ontwerp woonzorgvisie ligt vanaf 24 november 2022 voor iedereen voor zes weken ter inzage. U kunt voor 4 januari 2023 uw reactie geven. Dat mag schriftelijk (Gemeente Hoogeveen, t.a.v. Hilda Teijema, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen) of per mail (woonvisie@hoogeveen.nl). 

Inloopbijeenkomst

Op 30 november organiseert de gemeente van 19.00 – 21.00 uur een inloopbijeenkomst. Tijdens deze avond kunt u langskomen en vragen stellen over de ontwerp woonzorgvisie.
Deze bijeenkomst is in de Burgerzaal in het raadhuis in Hoogeveen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht