Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Gemeenteraad Hoogeveen presenteert vier nieuwe wethouders in zakencollege

De gemeente Hoogeveen wordt vanaf donderdag 8 oktober bestuurd door een zakencollege bestaande uit burgemeester Karel Loohuis en vier nieuw aan te treden wethouders. Deze vier nieuwe wethouderskandidaten zijn Werner ten Kate, Derk Reneman, Janita Tabak en Jan Zwiers.

 

Zakencollege Hoogeveen

Vlnr: Janita Tabak, burgemeester Karel Loohuis, Werner ten Kate, Derk Reneman en Jan Zwiers. Foto: Andre Weima

De selectiecommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad stelt unaniem deze beoogde wethouders voor. In de raadsvergadering van 8 oktober zal de installatie plaatsvinden. Voorzitter van de selectiecommissie Hetty Pullen (ChristenUnie) is blij met deze voordracht: “Het aanbod van kandidaten was groot en we hadden echt wat te kiezen. Er was veel belangstelling voor de functie van wethouder in het nieuwe zakencollege van Hoogeveen. Alle beoogde wethouders hebben deze functie eerder uitgeoefend en ze brengen samen veel ervaring mee waar Hoogeveen goed gebruik van kan maken. De selectiecommissie heeft de keuze gebaseerd op de kwaliteiten van de kandidaten en niet hun politieke achtergrond.”

Werner ten Kate (50) was zowel wethouder als waarnemend burgemeester. Van 2007 – 2013 was Ten Kate wethouder in de gemeente Lansingerland, een groeigemeente met 56.000 inwoners in de stedelijke omgeving van Rotterdam en Zoetermeer. Hij was daar verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, grondbedrijf, jeugd en onderwijs. In de regio Rotterdam heeft hij bijgedragen aan de vormgeving van de jeugdzorg. Tevens was Ten Kate vicevoorzitter van de VNG-commissie Onderwijs en jeugdzorg. Aansluitend op het wethouderschap was Werner ten Kate van 2013 tot 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Giessenlanden. Ten Kate werkt nu bij de provincie Drenthe en hij woont in Ommen. Werner ten Kate heeft de portefeuille Jeugd, onderwijs en sport.

Derk Reneman (56) was van 2014 – 2019 wethouder Financiën van de gemeente Haarlemmermeer, een stedelijke gemeente met een groot agrarisch gebied en meerdere kleine kernen. Reneman is gepromoveerd op een studie naar de relatie tussen organisatieautisme en beleidseffectiviteit bij gemeenten. Voorafgaand aan het wethouderschap in de gemeente Haarlemmermeer is Derk Reneman werkzaam geweest in de functies van directeur en hoofd bij de ministeries van OC&W en Verkeer en Waterstaat. Op dit moment vervult Reneman meerdere toezichthoudende functies. Hij woont in Nieuw-Vennep en zal zich tijdelijk in Hoogeveen vestigen. Derk Reneman heeft de portefeuille financiën, verkeer en vervoer.

Janita Tabak (50) was van 2011 tot 2014 wethouder in de gemeente Kampen met de portefeuille wonen, cultuur, erfgoed, archeologie, monumenten en diverse uitleglocaties voor nieuwbouw. Daarvoor was zij vanaf 2002 raadslid in Kampen en vervult zij deze functie nu weer. Sinds 2018 is Janita Tabak plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Kampen en voorzitter van het presidium. Naast het raadswerk heeft zij haar eigen bedrijf waarbij zij onder andere adviseert over organisatieontwikkeling. Tevens vervult zij meerdere toezichthoudende functies op het terrein van wonen en cultuur. Janita Tabak heeft de portefeuille zorg, cultuur en organisatieontwikkeling.

Jan Zwiers (54), geboren, getogen en trotse Drent, was van 2014 tot maart van dit jaar wethouder Economie, Wonen en Financiën in de gemeente Coevorden. Voor het wethouderschap was Zwiers werkzaam in de corporatiesector en als accountant. Ook is hij ondernemer geweest. In maart van dit jaar heeft Jan Zwiers de overstap gemaakt naar de functie van algemeen directeur bij FC Emmen, de club waar hij ooit ook zelf gevoetbald heeft. Jan woont in Aalden en heeft de portefeuille participatie, ruimtelijke ontwikkeling en economie.

Burgemeester Karel Loohuis ziet donderdagavond twee wethouders vertrekken en vier nieuwe wethouders komen. Burgemeester Loohuis: “Erik Giethoorn en Gert Vos hebben zich tot het laatst toe vol overgave ingezet voor Hoogeveen. Daarvoor zijn we hen erkentelijk. Samen met de vier nieuwe wethouders is er veel werk te doen. Dat is als eerste de begroting voor 2021. Ik kijk uit naar een goede en plezierige samenwerking met deze vier nieuwe collega’s in het college van Hoogeveen.”

Het nieuwe college staat voor verschillende grote uitdagingen en zal daarin zoveel mogelijk verbinding zoeken met de gemeenteraad en de inwoners, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en het verenigingsleven in Hoogeveen.

Zakencollege

In de gemeente Hoogeveen moest een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd worden, nadat de coalitie van Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie uit elkaar was gevallen. De gemeenteraad heeft een voorkeur uitgesproken om te komen tot de vorming van een zakencollege. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders krijgt de opdracht om een breed gedragen raadsprogramma uit te voeren, waarbij de nadruk ligt op het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting. In beginsel worden de wethouders aangesteld voor de resterende duur van de raadsperiode 2018 -2022.

Raadsavond 8 oktober

Tijdens de raadsavond van 8 oktober, die om 19.30 uur begint, neemt de raad eerst afscheid van de vertrekkende wethouders Erik Giethoorn en Gert Vos. Vervolgens worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Ten slotte neemt de raad afscheid van de informateurs, Johan Baltes en Sandra Korthuis.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl