Gemeentelijke belastingen

Volgende week verstuurt de gemeente de jaarlijkse brief voor de gemeentelijke belastingen, dit noemen we de ‘aanslag gemeentelijke heffingen met WOZ-beschikking’.

In deze brief staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde van uw pand of woning is.

Wat staat er op de gemeentelijke belastingen?

In de brief die u thuiskrijgt staat wat u dit jaar aan belasting moet betalen aan de gemeente. Het totale bedrag is opgedeeld in stukjes. Welke stukjes? Dat leest u hieronder.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Hebt u een eigen woning? Of bent u eigenaar van een bedrijfsgebouw of stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB). Hoeveel hangt af van de waarde van uw onroerend goed (WOZ-waarde). U vindt de OZB en WOZ-waarde op uw aanslag gemeentelijke belastingen. Bent u huurder (gebruiker), dan betaalt u geen OZB.

Rioolheffing

Het geld dat u betaalt voor de rioolheffing wordt gebruikt voor het afvoeren van vuilwater via het riool en voor de zorgplicht van de gemeente voor hemel- en grondwater. Kortgezegd zorgt de gemeente ervoor dat alles rondom hemelwater, afvalwater en grondwater goed geregeld is.

De gemeente doet dit bijvoorbeeld door het aanleggen van aparte rioleringen voor schoon en vuil water, het oplossen van problemen met grondwater op openbare plekken, het schoonmaken van sloten en het installeren van drainagesystemen. Voor het belastingjaar 2024 zijn de tarieven met 3,1% verhoogd in vergelijking met 2023.

De rioolheffing bestaat uit twee delen. Eéntje voor eigenaren van een woning, bedrijfspand of stuk grond (of ander object zoals bijvoorbeeld een garagebox). En een deel voor gebruikers. Bent u zowel eigenaar als gebruiker, dan betaalt u beide delen.

Afvalstoffenheffing

Iedereen die in de gemeente woont moet afvalstoffenheffing betalen. Zelfs al zou u géén afval aanbieden, dan moet u nog steeds deze heffing te betalen. De heffing is gebaseerd op de verplichting die de gemeente heeft om afval in te zamelen. De kosten van afvalinzameling worden volledig betaald door de inwoners.

Waarom betaalt u gemeentelijke belastingen?

De gemeente zorgt voor allerlei dingen die we allemaal nodig hebben, zoals: wegen, riolering, lantaarnpalen, zorg, afvalinzameling en scholen. Al deze dingen kosten geld. Elk jaar krijgt de gemeente geld van de Rijksoverheid. Daarnaast vindt de gemeente ook andere dingen belangrijk, zoals sport en cultuur. En daar bovenop komen mensen in de gemeente ook nog met goede ideeën. Het geld dat de gemeente van de overheid krijgt, is niet genoeg om dit allemaal te betalen. Daarom vraagt de gemeente belasting aan iedereen die in de gemeente woont.

Meer informatie vindt u hier.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht