Gemeente trekt vergunning ‘Graanfabriek’ in

De reeds verleende omgevingsvergunning voor het ontwikkelen van de voormalige graanfabriek aan de Anton Philipsstraat tot een logiescomplex voor arbeidsmigranten, wordt door de gemeente Hoogeveen ingetrokken. Dit gebeurt op verzoek van de initiatiefnemer in afstemming met de gemeente.

Daarnaast loopt er een vergunningaanvraag brandveilig-gebruik. Met het intrekken van de omgevingsvergunning valt de basis weg voor de vergunningaanvraag voor het brandveilig-gebruik en wordt het proces van vergunningverlening voor deze activiteit stopgezet

Bezwaarschriften

De huidige vergunning is verleend op basis van een reguliere procedure. Op de verleende vergunning kwamen bezwaren binnen bij de bezwaarschriftencommissie. Voorafgaande aan het advies van de bezwarencommissie werd duidelijk dat het project juridisch gezien niet met een reguliere omgevingsvergunning kan worden gerealiseerd. Er is een uitgebreide procedure noodzakelijk. Na overleg en een uiteindelijk formeel verzoek tot intrekking van de initiatiefnemer, heeft het college van burgemeester en wethouders 5 december besloten om de vergunning in te trekken.

De verwachting is dat de initiatiefnemer van het project een nieuwe vergunning zal aanvragen volgens de uitgebreide procedure. Wanneer dat gebeurt zal de gemeente de vergunning opnieuw in behandeling nemen.

De gemeente blijft zich inzetten voor het maatschappelijk belang van de goede huisvesting van arbeidsmigranten en onderkent tegelijk het belang van een zorgvuldige procedure voor alle belanghebbenden.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht