Gemeente onderzoekt mogelijkheid voor behoud van waardevolle eik op Riegmeer

Dinsdagavond 25 april hebben IVN, netbeheerders Tennet en Rendo en vertegenwoordigers van de petitie voor behoud van de eik met de gemeente gesproken over mogelijkheden voor behoud van de veelbesproken eik op Riegmeer. Met dit gesprek gaf het college van B&W invulling aan de toezegging nog eens te kijken naar alternatieve mogelijkheden om te voorkomen dat de eik gekapt moet worden.

Boomeffectanalyse

In het gesprek is afgesproken een boomeffectanalyse te laten maken. Dit is een gestandaardiseerde beoordeling die alle mogelijke effecten van werkzaamheden op het duurzaam voorbestaan van de boom in beeld brengt. Een onderzoek naar de verplantbaarheid van de eik maakt ook onderdeel uit van het onderzoek. Het onderzoek moet een compleet beeld opleveren van de mogelijkheden die er zijn om de eik duurzaam te behouden voor Riegmeer.

Het onderzoek neemt enkele maanden in beslag. Als het rapport beschikbaar is, komt dezelfde groep weer bij elkaar om het door te nemen en vervolgstappen te bespreken.

Zorgvuldig en met oog voor ecologie

Wethouder Jan Zwiers: ‘We kijken terug op een goed gesprek in een prettige sfeer. We hebben samen het proces van de locatiekeuze voor inpassing van een onderstation doorgenomen. Zo’n station is heel groot en inpassing is altijd ingewikkeld omdat er heel veel kabels op aangesloten moeten worden vanuit alle richtingen. Het was voor iedereen duidelijk dat deze inpassing echt zorgvuldig is gebeurd en daar ben ik blij mee. We hebben ook samen gekeken naar alle maatregelen die op Riegmeer zijn gepland om te zorgen dat we ecologische verbindingen kunnen behouden en optimaal ruimte geven aan dassen en andere diersoorten in het gebied. Het zou natuurlijk geweldig zijn als blijkt dat we de eik ook voor dit gebied kunnen behouden.’

Bezwaar indienen kan nog

Het collegebesluit om de boom te kappen is op 5 april gepubliceerd in het Torentje. Het besluit is ook te vinden op overheid.nl. Bezwaar indienen kan tot en met 17 mei.

Vanzelfsprekend zet het college geen onomkeerbare stappen zolang de bezwaarprocedure loopt en er gesprekken zijn met betrokkenen.

14 april 2023

College van B&W gaat opnieuw kijken naar mogelijkheden voor behoud eik op Riegmeer

De voorgenomen kap van een eik op bedrijventerrein Riegmeer roept veel reacties op. Veel mensen geven aan het jammer te vinden dat deze mooie boom moet wijken voor de inrichting van het bedrijventerrein. Ze vragen zich ook af of er geen alternatieven zijn. Wethouder Jan Zwiers: ‘Deze reacties laten ons als college niet koud. Het is goed om te zien dat veel mensen betrokken zijn bij hun omgeving en bij behoud van groen. We hebben het besluit om de boom te kappen niet lichtvaardig genomen. Toch willen we nog eens kijken naar alternatieve mogelijkheden, samen met betrokkenen en deskundigen. We kunnen hier de tijd voor nemen omdat we sowieso niet kappen in het broedseizoen.’ Wethouders Jan Zwiers en Mark Tuit nodigen daarom IVN, de klimaatburgemeester, de netbeheerder en vertegenwoordigers van de petitie voor behoud van de eik uit voor een gesprek. Zwiers: ‘We hopen van harte dat we een oplossing vinden die bevredigend is voor iedereen.’

Het collegebesluit om de boom te kappen is op 5 april gepubliceerd in het Torentje. Het besluit is ook te vinden op overheid.nl. Bezwaar indienen kan tot en met 17 mei.

27 maart 2023

Raadsvragen over de eik en beantwoording door college van B&W

 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht