Gemeente Hoogeveen ontvangt bijna 5 miljoen voor de bouw van (betaalbare) woningen

Gemeente Hoogeveen ontvangt € 4.850.087, - van het rijk om de bouw van (betaalbare) woningen te versnellen. In maart heeft de gemeente Hoogeveen een verzoek ingediend bij het rijk voor een financiële bijdrage. De gemeente wil voorzien in meer woningbouw in het stadscentrum en in de verbinding met het stationsgebied. Om woningbouwprojecten in deze gebieden te stimuleren, met name als het gaat om onder andere betaalbare woningen, kunnen we deze middelen inzetten. De bijdrage van het rijk helpt om deze projecten uit te kunnen voeren.

Prachtig nieuws

Wethouder Jan Zwiers: ‘Wat een prachtig nieuws!’ Er is een grote vraag naar woningen vanuit de inwoners van Hoogeveen. Veranderende gezinssamenstellingen zorgen ervoor dat er ook meer behoefte is aan (betaalbare) woningen, met name voor starters, kleine gezinnen en alleenstaanden. 
‘Samen met de hele regio staan we voor een enorme uitdaging op het gebied van woningbouw. Het tempo waarin we huizen bouwen moet flink omhoog om aan de vraag te voldoen’.

Infrastructuur

Om de geplande verbinding tussen het westelijke deel van het stadscentrum en het stationsgebied te realiseren, moeten er veranderingen worden gemaakt aan de bestaande wegen en andere infrastructuur. Het rijk heeft eerder in 2022 een geldbedrag 14,7 miljoen aan de gemeente Hoogeveen toegekend om deze aanpassingen te kunnen betalen. Met deze aanpassingen wil de gemeente Hoogeveen een betere omgeving creëren waarin iedereen in Hoogeveen makkelijk kan reizen en wonen. 
Met deze financiële impulsen zet de Gemeente Hoogeveen grote stappen voorwaarts in de realisatie en stimuleren van woningbouw. ‘Samen met de provincie Drenthe hebben we heel hard gewerkt om extra geld te krijgen. Het is fijn dat onze inzet nu beloond is.’
 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht