Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Gemeente Hoogeveen boekt tekort over 2019

De gemeente Hoogeveen sluit 2019 af met een tekort van 5,6 miljoen euro. Dat lag in de lijn der verwachtingen. Vorig jaar september begon het college met een financiële maandmonitor, waarbij steeds de prognose voor de eindejaarsverwachting werd bepaald. De laatste monitor over november gaf een eindejaarsverwachting aan van ongeveer 4,8 miljoen tekort. Dat is in lijn met het definitieve rekeningresultaat van 5,6 miljoen.

Het tekort is voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor de jeugdhulp, ruim 4,5 miljoen euro, en de Wmo (550.000 euro). De meevallende uitkering uit het Gemeentefonds van bijna 1,2 miljoen temperde het tekort nog iets. Het tekort is aangevuld uit de algemene reserve. Daarin zit nu 750.000 euro.

De grote tekorten in het sociaal domein kondigden zich al vroeg in 2019 aan. Om die terug te dringen, is dit voorjaar een pakket maatregelen ontwikkeld voor extra bijsturing in 2019 en het vinden van vijf miljoen structureel voor 2020 en verder. Het effectiever en efficiënter organiseren van de ondersteuning heeft de uitgaven verlaagd zonder gevolgen voor de omvang en het niveau van de ondersteuning. Maar niet alle maatregelen konden al in 2019 resultaat opleveren.

Er is in 2019 ruim vijftien miljoen euro geïnvesteerd. Dit is aanzienlijk minder dan het begrote bedrag van ruim 53 miljoen. Dat komt vooral door het stopzetten van het project IJZ, de combinatie ijsbaan-zwembad. Na aanbesteding bleek dat de kosten ver boven het budget zouden uitkomen, zodat het project definitief moest worden beëindigd.

Grote investeringen zijn onder meer gedaan in het stadscentrum, Kindcentrum Wolfsbos, kunstgrasvelden en rioleringen.

Op 4 juni buigt de gemeenteraad zich over de jaarrekening en het jaarverslag 2019. Op 25 juni neemt de raad hier een besluit over.

Hier kunt u de jaarrekening 2019 downloaden. (pdf - 2,7 MB)

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl