Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Geld voor wijk-, buurt- en dorpshuizen

De gemeente Hoogeveen heeft van het Rijk geld ontvangen voor de wijk-, buurt- en dorpshuizen. Dit om deze huizen te compenseren voor tegenvallende inkomsten als gevolg van corona.

Veel wijk-, buurt- en dorpshuizen hebben last van corona: ze zijn gedwongen gesloten, kunnen niets organiseren en missen daardoor inkomsten. Het kabinet heeft 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de wijk-, buurt- en dorpshuizen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit horeca en zaalverhuur. Hoogeveen heeft € 50.112 van het Rijk gekregen. De wijk-, buurt- en dorpshuizen hebben meer aangevraagd dan de gemeente van het Rijk heeft ontvangen. Daarom heeft het college besloten het geld eerlijk te verdelen. De wijk-, buurt- en dorpshuizen die een aanvraag hebben ingediend ontvangen ieder hetzelfde bedrag.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl