Gedeputeerde Staten nemen ontwerpbesluit over vestiging FAGE International S.A. in Hoogeveen

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben bekend gemaakt dat zij op 3 november 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Wabo hebben ontvangen van FAGE International S.A. De aanvraag betreft de oprichting van een productielocatie voor Griekse yoghurt in Hoogeveen op het bedrijventerrein Buitenvaart II. Gedeputeerde Staten zijn van plan de aangevraagde omgevingsvergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Intensieve samenwerking met mooi resultaat

Wethouder Jan Zwiers is blij dat het ontwerpbesluit er nu is: ‘Er is door heel veel mensen vanuit veel verschillende organisaties hard gewerkt aan de voorbereiding van dit besluit. De komst van Fage is heel goed voor onze regionale economie, vanwege de werkgelegenheid die het met zich meebrengt. Om het vervolgens mogelijk te maken dit bedrijf goed in te passen in de omgeving, met oog voor al de verschillende aspecten, van ecologie tot energie- en watervoorziening en van infrastructuur tot het rioleringsstelsel, is een enorme klus. De waardering van ons college voor de grote inzet vanuit alle partners in dit project, is dan ook groot.’ 

Terinzagelegging en zienswijzen

U kunt de aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien op de website van de Province Drenthe. Hier vindt u ook informatie over het indienen van een zienswijze. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht