Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Evenementen zijn onder voorwaarden mogelijk, grote tentfeesten niet

Sinds de aangekondigde versoepelingen van de corona-maatregelen door het kabinet, zijn er weer mogelijkheden voor evenementen in onze gemeente, mits deze corona-proof kunnen worden georganiseerd. Grote tentfeesten zijn vooralsnog niet toegestaan.

Foto: Kim Stellingwerf

Organisatoren van evenementen kunnen, afhankelijk van het type evenement, een melding doen of vergunning aanvragen. Naast de vergunningaanvraag of de melding evenement moet de aanvrager ook een plan indienen over het toepassen van de gevraagde corona-maatregelen bij het evenement en het toezicht houden op het naleven ervan. Er zijn inmiddels 11 aanvragen binnen. Karel Loohuis: “Ik ben blij dat er weer meer kan en dat er evenementen georganiseerd kunnen worden. Ik roep organisatoren om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente om samen de mogelijkheden en onmogelijkheden te bespreken, dat kan ook voordat de vergunningaanvraag wordt ingediend. 

Sinds 1 juli is de nieuwe noodverordening in Drenthe in werking getreden. Door de Drentse burgemeesters is een memo over evenementen en corona vastgesteld om aanvragen voor evenementen in Drenthe eenduidig te beoordelen. De Drentse burgemeesters hebben verder geconstateerd dat grote tentfeesten in hun huidige vorm voorlopig niet corona-proof zijn en daarom niet worden toegestaan. Organisatoren van evenementen in gemeente Hoogeveen hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen over de versoepelingen van de corona-maatregelingen en wat dat betekent voor het organiseren van evenementen. Aanvragen worden in behandeling genomen als ook het aanvullende plan ingediend is.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl