Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Europese aanbestedingen: Brandstoffen & Schoonmaak buitenlocaties

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (hierna SWO) is recentelijk gestart met twee Europese aanbestedingen. Namelijk voor de levering van Brandstoffen en voor de Schoonmaak van de buitenlocaties.

Brandstoffen

Voor haar voertuigen en materieel heeft de SWO diverse soorten brandstoffen nodig. De levering van brandstoffen is in deze aanbesteding opgedeeld in 3 percelen, te weten:

  • Perceel 1 = Benzine & diesel
  • Perceel 2 = CNG
  • Perceel 3 = HVO100 & Ad blue

Aan de levering moet een tankpassysteem gekoppeld zijn zodat het voor de bestuurders mogelijk is op diverse tanklocaties (binnen het werkgebied) te kunnen tanken.

De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten zijn: 1 januari 2021.

 

Schoonmaak buitenlocaties

Het betreft de schoonmaakdienstverlening (inclusief de  glasbewassing)  van de buitenlocaties van de SWO. De schoonmaakdienstverlening betreft prestatie inkoop op basis van reinheidseisen. In totaal gaat het om 35 onderkomens, met een gezamenlijk vloeroppervlakte van circa 1.375 m2 en een gezamenlijk glasoppervlakte van circa 1.689 m2

De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is: 1 oktober 2020.

 

De beide Europese aanbestedingen verlopen digitaal via het aanbestedingsplatform van Negometrix.

Voor Brandstoffen klik hier.

Voor Schoonmaak buitenlocaties klik hier.

 

Ook inschrijven dient via Negometrix plaats te vinden. Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbesteding met behulp van Negometrix, dient u een bedrijfsprofiel aan te maken.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl