Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening gaat door in aangepaste vorm.

Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen is voornemens om nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten voor de inhuur van uitzendkrachten. De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten is 1 juni 2020. Het betreft voornamelijk de inhuur van administratieve functies.

 

De Samenwerkingsorganisatie is hiervoor op 9 maart jl. een Europese aanbesteding gestart. Dit betreft een openbare procedure met als doel om 3 partijen te selecteren die het beste voldoen aan de eisen en wensen. De aanbesteding loopt via TenderNed. Daar vindt u ook de betreffende documenten.

Alle contacten verlopen via TenderNed. Ook inschrijven dient via TenderNed plaats te vinden.

Om deel te kunnen nemen aan de digitale aanbesteding met behulp van TenderNed, moet u een bedrijfsprofiel aanmaken; verder moet u beschikken over een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2. Vraag daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 1-5 werkdagen).

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag geopend van 09:00 tot 13:00 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl