Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Een steuntje in de rug voor vrijwilligersorganisaties

De provincie Drenthe stelt een subsidie beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen zodat zij een “Frisse Start” kunnen maken zodra de coronamaatregelen dat toelaten. De subsidie is bedoeld voor sociaal-culturele activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe.

Gemeente Hoogeveen vraagt deze subsidie aan, zodat vrijwilligersorganisaties daar straks, ná corona, mee geholpen kunnen worden. Alle vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op deze subsidiepot. Het college kiest ervoor de subsidie eerlijk te verdelen onder alle aanvragers. Ieder initiatief dat voldoet aan de voorwaarden, krijgt een gelijk bedrag uit de subsidiepot “Frisse Start”. Het kan gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt-, wijk- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Het geld is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

De gemeente Hoogeveen maakt later bekend waar en hoe vrijwilligersorganisaties zich kunnen melden en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de subsidie “Frisse Start”.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl