U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Deel van sportpark in Elim in beeld voor woningbouw

In Elim is behoefte aan woonruimte. De afgelopen tijd is een verkenning gedaan om de omvang van de vraag en de mogelijkheden voor een locatie in beeld te brengen. Het onderzoek is voornamelijk gericht op gronden van de gemeente op en rond het sportpark in Elim. Het sportcomplex heeft overcapaciteit sinds de aanleg van een kunstgrasveld.

Foto: RTV Drenthe

Foto: RTV Drenthe

Uit de verkenning, die in samenwerking met Plaatselijk Belang Elim uitgevoerd is, blijkt dat er zeker vraag is naar nieuwbouw. Uit een haalbaarheidsonderzoek kan voorlopig geconcludeerd worden dat de ontwikkeling nieuwbouw op deze locatie een financieel haalbaar plan kan opleveren, mits het sportpark deels aangepast wordt. Hiervoor lijken goede mogelijkheden te zijn; de gemeente gaat hierover in gesprek met de betrokken verenigingen. Plaatselijk Belang Elim heeft aangegeven achter de huidige plannen te staan. 

Het college van B&W heeft de verkennende fase en haalbaarheidsonderzoek vastgesteld en een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kan de volgende fase ingezet worden: het voorbereiden van een bestemmingsplan dat de woningbouw mogelijk maakt. Daarnaast moet het sportpark zodanig aangepast worden dat er voldoende capaciteit blijft voor de verschillende sporten. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het dorp. 
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl