De gladheidbestrijders zijn er weer klaar voor

De kans op gladheid neemt weer toe de komende tijd. De gemeente heeft zich daarop voorbereid door een gladheidsbeheersingsplan vast te stellen dat loopt van november tot en met maart 2023, of langer als dat nodig is.

De gemeente moet gemeentelijke wegen in een goede en veilige staat houden. Daar hoort ook bij dat gladheid beheerst - voorkomen en/of bestreden – moet worden. In het gladheidbeheersingsplan wordt aangegeven op welke wegen en fietspaden wel, niet of in mindere mate de gladheid wordt voorkomen of bestreden.

De gemeente kan niet de veiligheid van alle wegen en onder alle omstandigheden garanderen. Als weggebruiker moet u natuurlijk zelf ook extra goed opletten en voorzichtig zijn bij (mogelijke) gladheid. Via Twitter kunt u zien wanneer de strooiploegen op weg gaan. 

Voor de uitvoering van de gladheidbeheersing maakt de gemeente gebruik van de diensten van onder andere Area Reiniging en Rijkswaterstaat. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht