U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

College wil beleid voor huisvesting arbeidsmigranten

Het college van B&W wil beleid maken voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid is nodig om de huisvesting van arbeidsmigranten in goede banen te kunnen leiden.

De behoefte aan inzet van arbeidsmigranten is groot en neemt verder toe, ook in Hoogeveen. Op dit moment wordt binnen de gemeente gezocht naar huisvesting voor ongeveer 350 personen. Wethouder Jan Zwiers: ‘Als gemeente krijgen we regelmatig verzoeken om huisvesting te realiseren. We hebben nu geen passend instrumentarium om deze verzoeken te beoordelen. Als we beleid vaststellen, kunnen we dit gebruiken als basis om aanvragen te beoordelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat arbeidsmigranten hun bijdrage kunnen leveren aan onze economie en tegelijk kunnen we hun huisvesting in goede banen leiden.’

De gemeente heeft bureau Companen de opdracht gegeven beleid voor te stellen. Onderdeel van de opdracht is het betrekken van de verschillende stakeholders en de gemeenteraad. Zo kan het bureau werken aan een gedragen voorstel. Het te maken beleid wordt uiteindelijk integraal onderdeel van de op te stellen Woonvisie.
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl