College neemt kennis van uitkomsten locatieonderzoek voor nieuwbouw brandweerkazerne

De brandweerkazerne aan de Industrieweg in Hoogeveen is toe aan vervanging, zo is na een onderzoek in 2022 geconstateerd. Op basis van deze constatering heeft het college besloten onderzoek te laten doen naar de toekomstige ontwikkeling van de brandweerkazerne.

Onderdeel daarvan is het in beeld brengen van mogelijke locaties voor nieuwbouw. Van de uitkomsten van dit onderzoek heeft het college kennisgenomen. Daar komt 1 locatie als voorkeurslocatie uit voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne, met bijbehorende investering. Het gaat om de Griendtsveenweg 2 en een deel van nummer 8, grenzend aan nummer 2. Deze locatie krijgt de voorkeur vanwege voldoende beschikbare ruimte en gunstige opkomsttijden. Daarnaast ligt deze locatie gunstig ten opzichte van woon- en werklocaties van huidige vrijwilligers en ten opzichte van woon- en werkgebied waar potentiële nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden.

Financieel

De totale bouwkosten voor de brandweerkazerne op deze locatie bedragen € 15.024.215. Van dit bedrag zijn de investeringskosten voor de gemeente € 9.840.000. Met dit bedrag kan een soortgelijke kazerne als nu gebouwd worden. De Veiligheidsregio Drenthe is verantwoordelijk voor de bouwkosten van € 5.214.495 ten behoeve van het pluspakket, bestaande uit onder andere extra ruimtes voor de GGD en een testbaan. De voorbereidingskosten worden geschat op € 250.000 en de kosten voor sanering van de vervuilde grond worden geraamd op € 1.500.000.

Nog geen besluit genomen

Burgemeester Karel Loohuis: ‘Het is goed dat we nu een goed beeld hebben van de mogelijke locaties en hun voor- en nadelen. Het helpt ons ook dat er een voorkeurslocatie is aangegeven. We gaan als college afwegen of we de nieuwbouw van de brandweerkazerne met de bijbehorende kostenraming mee willen nemen in de kadernota. Voor alle duidelijkheid: we hebben dus geen besluit genomen, niet voor een locatie en ook niet over het uitgeven van geld voor nieuwbouw.’ 

Als het college besluit de nieuwbouw mee te nemen in de kadernota, maakt de gemeenteraad hierover vervolgens zijn afweging bij de bespreking van de kadernota. Nadat er duidelijkheid is over het beschikbaar stellen van middelen, neemt het college een concept-besluit over de voorkeurslocatie. Daarna start een participatieproject waarbij de omgeving aandachtspunten mee kan geven. Vervolgens legt het college een voorstel voor aan de raad voor de bouw van een brandweerkazerne. Na besluitvorming door de raad kan de uitwerking verder opgepakt worden.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht