U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

College legt woonwagen- en standplaatsenbeleid voor aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders legt het nieuwe woonwagen- en standplaatsenbeleid voor aan de gemeenteraad.

In de gemeente Hoogeveen is veel vraag naar nieuwe woonwagenstandplaatsen. Dat blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar is gedaan. De behoefte sluit niet aan bij het huidige beleid, waarin staat dat het aantal standplaatsen gelijk blijft. Actualisatie was daarom nodig. Bij de ontwikkeling van het nieuwe woonwagen- en standplaatsenbeleid zijn woonwagenbewoners, woningcorporaties en interne- en externe specialisten betrokken. Het nieuwe beleid is erop gericht te voorzien in de behoefte aan woonwagens en standplaatsen. Het geeft weer wat de belangrijkste opgaven zijn en op welke manier de gemeente hieraan invulling wil geven. Het beleid is de basis voor nieuwe afspraken met de woningcorporaties.

In diverse (internationale) gerechtelijke uitspraken is geoordeeld dat het leven in een woonwagen essentieel is voor de culturele identiteit van de woonwagenbewoners. De overheid heeft op basis van internationale verdragen de verplichting om deze cultuur te beschermen en te faciliteren. Dit betekent onder andere dat de overheid ervoor moet zorgen dat woonwagenbewoners binnen afzienbare tijd kans maken op een standplaats.

De planning is dat de gemeenteraad het nieuwe beleid na de zomer vaststelt.  

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl