Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

College legt plan woningen Damhert voor aan raad

Het college vraagt de gemeenteraad toestemming voor de bouw van vier zogenaamde walwoningen op de huidige groenstrook aan Damhert in de wijk Bosmilieu-Oost in Erflanden. Damhert ligt deels onderaan de geluidwal tussen de snelweg A28 en Erflanden. Het gaat om een wijziging van het bestemmingsplan. Gaat de raad akkoord, dan wordt het plan zes weken ter inzage gelegd.

‘Bouw past in visies’

De bouwplannen stuiten op weerstand van buurtbewoners. In het verleden zijn er meerdere inloop- en informatiebijeenkomsten voor de buurtbewoners geweest. Naar aanleiding van het plan richtte de buurt de Werkgroep Bosmilieu-Oost op. De werkgroep ziet liever niet dat de vier walwoningen worden gebouwd op de huidige groenstrook. De werkgroep en de gemeente hebben meerdere keren met elkaar gesproken. ‘Maar inhoudelijk zijn de werkgroep en het college niet bij elkaar gekomen’, aldus wethouder Zwiers.

Het college vindt de realisatie van de woningen zwaarder wegen dan behoud van het oorspronkelijke trapveldje op die plek. ‘De bouw van de woningen past in de Woonvisie en de Structuurvisie van de gemeente. Ook tonen onderzoeken aan dat ontwikkeling op deze plek goed mogelijk is’, aldus de wethouder.

Groter speelveld

De gemeente kijkt bij woningbouwlocaties naar inbreiding in plaats van uitbreiding. Inbreiding is het bouwen binnen een bestaande wijk, terwijl uitbreiding plaatsvindt aan de grenzen van bestaande bebouwing. Inbreiding vraagt om maatwerk, omdat het moet worden ingepast in een bestaande wijk en ook vanwege de plek van de walwoningen. De vier huizen worden in een wal gebouwd en hebben een specifieke indeling, waardoor de woning voldoet aan de geluidsnormen. Hierdoor kan er gebouwd worden op een locatie, waar dat voorheen niet kon.

Verder vraagt het ook om aanpassing van de huidige groenstrook. Jan Zwiers: “Naar aanleiding van inspraakreacties komt er een alternatief voor het huidige speel- en trapveldje. Kinderen kunnen hierdoor in de buurt blijven spelen. Dit speelveldje komt te liggen tegenover het huidige trapveldje. Hiervoor is een van de kavels, de kavel Damhert 25, verkleind. Het speelveldje wordt na de verplaatsing ook groter. Van 300 naar ongeveer 550 vierkante meter. In samenspraak met de buurt wordt dit nieuwe kinderspeelveld ingevuld.”

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl