Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Centrum Hoogeveen veilig om te bezoeken, verblijven en werken

Stichting Centrummanagement heeft op verzoek van de gemeente Hoogeveen met betrokken partijen een plan opgesteld om het veilig winkelen, verblijven én werken in het centrum te waarborgen.

In het plan zijn diverse maatregelen opgenomen. Deze moeten er voor zorgen dat er voldoende afstand gehouden kan worden en ook op het gebied van hygiëne zijn maatregelen getroffen. Bezoekers kunnen zo veilig winkelen en verblijven en ondernemers kunnen er coronaproof werken. De zuilen waarmee bezoekers hun handen contactloos met alcoholgel kunnen wassen, staan inmiddels op diverse plekken in het centrum. De verkeersmaatregelen die per direct ingaan zijn:

  • Fietsen in de Hoofdstraat is niet toegestaan
  • Eenrichtingsverkeer in de stegen

Zodra de landelijke 1,5 meter maatregel wordt opgeheven, zijn de tijdelijke maatregelen niet langer meer van kracht. De gemeente en centrummanagement monitoren en evalueren of de maatregelen effectief zijn, en sturen bij als dit nodig is.  

 

Eenrichtingsverkeer stegen

Er wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer in de smalle stegen ingesteld. De stegen Stikkergang en de steeg naast La Brochette kunnen vanaf de hoofdstraatzijde betreden worden, de stegen Vondergang en de steeg naast Bell-State kunnen vanaf de parkeerplaats- of parkzijde betreden worden. Eenrichtingsverkeer wordt met bebording en markering op de bestrating aangegeven.

 

Fietsers stappen af

Ook mag er tijdelijk niet meer gefietst worden in de Hoofdstraat om voldoende afstand te kunnen bewaren. Nu rijden er fietsers tussen de voetgangers door, waardoor niet aan de afstand kan worden voldaan. Fietsers worden op de regel geattendeerd met attentieborden. Met deze maatregel wordt voor zo lang als nodig is afgeweken van het besluit om fietsen op de Hoofdstraat toe te staan. Na opheffing van deze tijdelijke maatregelen wordt de definitieve bebording geplaatst en is fietsen weer toegestaan.

 

Mobiele hygiënezuilen

Eerder al plaatste Stichting centrummanagement op 6 plaatsen in de binnenstad mobiele desinfectiezuilen, waarin bezoekers van de binnenstad hun handen contactloos kunnen desinfecteren.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl