U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Bijdrage uit Regiostedenfonds helpt Hoogeveen

Het college van B&W dient bij de provincie Drenthe een aanvraag in voor een bedrag van € 2,65 miljoen subsidie uit het Regionaal Stedenfonds (RSF). Met de instelling van het Regiostedenfonds helpt de provincie Drenthe onder andere de gemeente Hoogeveen bij de ‘ombouw’ naar een compacter en aantrekkelijk stadscentrum.

Wethouder Jan Zwiers: ‘Als gemeente zijn we hier bijzonder blij mee. Het geeft Hoogeveen de mogeljkheid om, in afstemming met het Centrummanagement, de gang erin in kunnen houden. We hebben immers al de nodige stappen gezet op weg naar een nog mooier stadscentrum. Het geld dat we vanuit de provincie nu aan kunnen vragen, maakt het mogelijk om hiermee door te gaan. En inbreng van eigen geld van de gemeente is hierbij niet vereist. Dat is fijn, gezien onze financiële positie.’
Het Hoogeveense is aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Drenthe. Zwiers: ‘In de uitvoering trekken we ook weer samen op met de ondernemers en instellingen in het centrum van Hoogeveen. We zijn enthousiast om aan de slag te gaan.’

Toekomstbestendige binnensteden

De subsidieregeling van de provincie Drenthe heeft tot doel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden, met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale verzorgingsgebied. Met de subsidieregelingen wil de provincie de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Emmen en Assen stimuleren om fysieke ingrepen uit te voeren die de binnenstad versterken. De ingrepen moeten voldoen aan de thema’s Compacte ruimtelijk-economische structuur, Vergroenen, Wonen, Cultuur en Fietsen.
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl