AZC blijft in Hoogeveen

De locatie aan de Kinholtsweg 7 in Hoogeveen, de voormalige gevangenis Grittenborg, zal ook de komende vijf jaar in gebruik zal zijn als opvanglocatie voor asielzoekers.

Het college van de gemeente Hoogeveen verlengt op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de bestuursovereenkomst met vijf jaar. Na deze periode evalueert zij in 2028 weer hoe het gaat en is er de mogelijkheid om deze wederom met vijf jaar te verlengen.

Het college voelde zich vijf jaar geleden medeverantwoordelijk voor het fatsoenlijk opvangen van asielzoekers en dat is nog steeds zo. Daarnaast heeft het COA aangegeven te willen investeren in duurzame- en energiebesparende maatregelen in deze locatie. Zo kunnen de maatschappelijke kosten op den duur verminderd worden. De locatie Hoogeveen is één van de honderdvijftig asielzoekerscentra verspreid over Nederland.

De afgelopen twee jaar (na de eerste verlenging) functioneert de opvanglocatie met circa 900 bewoners naar tevredenheid. Er is regelmatig overleg met buurtbewoners en ondernemers. Als er problemen gesignaleerd worden, dan worden deze opgelost. Er zijn zes meldingen van overlast geweest bij de politie. Door strikte afspraken met het COA is er geen overlast van de bewoners in de Handhaving & Toezicht locatie (HTL). Dit is een afgeschermd gedeelte binnen het azc voor overlast gevende asielzoekers. Deze strikte afspraken blijven gelden. Andere voorwaarden die gehandhaafd blijven zijn dat er geen mensen uit veilige landen, alleenstaande minderjarige asielzoekers of mensen die al in een ander land asiel hebben aangevraagd (zogenaamde Dublinclaimanten) geplaatst worden. Uit ervaring is gebleken dat deze mensen overlast kunnen veroorzaken.

Het college van burgemeester en wethouders neemt haar verantwoordelijkheid. Door goede afspraken met het COA, verloopt de opvang in Hoogeveen goed. Door de randvoorwaarden zelf te bepalen, houdt zij de regie over de opvang in het azc. Daarnaast stimuleert zij het project ‘aan de slag’ waarin asielzoekers vrijwilligerswerk doen en zo een bijdrage leveren aan de Hoogeveense samenleving; zo’n 800 keer per jaar. Het azc zorgt voor werkgelegenheid; 175 banen en indirect 50 banen.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht