Architectenbureau Common Affairs krijgt opdracht voor ontwerp nieuw Cultureel Complex

Het college heeft, na een openbare Europese aanbesteding, het architectenbureau Common Affairs de opdracht gegeven, om samen met de culturele partijen in Hoogeveen een voorlopig ontwerp te maken voor een gezamenlijk Cultureel Complex.

Foto: Andre Weima
Foto: Andre Weima

Op de locatie van De Tamboer aan de Hoofdstraat wordt toegewerkt naar één complex voor alle culturele functies. Er zal worden gewerkt vanuit het principe van ‘vernieuwbouw’, waarbij een deel van de Tamboer blijft staan en een groot deel nieuw wordt gebouwd. Daarin bieden De Tamboer, Het Podium, de Bibliotheek, de Verhalenwerf, het Centrum voor de Kunsten Scala, Punt H en de Historische Kring Hoogeveen de gezamenlijke culturele activiteiten aan. Wethouder Erik Giethoorn: “Samen bevorderen we zo de cultuurbeleving en -ontwikkeling van de inwoners en bezoekers van de regio. Ook draagt het nieuwe cultureel complex enorm bij aan een aantrekkelijk stadscentrum en wordt de positie van Hoogeveen als één van de vier sterke steden in Drenthe versterkt.”

Architectenbureau Common Affairs

Common Affairs is een architectenbureau uit Amsterdam. Zelf zeggen ze: “We maken gebouwen en plekken die uitnodigen tot verblijf en ontmoeting die daarnaast veilig en comfortabel zijn, die je je eigen kunt maken en levendig zijn”. Common Affairs heeft een onderscheidende aanpak. Ze ontwerpen namelijk mét de gebruikers, de inwoners van de gemeente en de bezoekers van het toekomstige culturele complex. Ze gaan daarom ook letterlijk de straat op om inwoners te vragen naar hun wensen en beelden. Dit hebben ze ook voor de aanbesteding gedaan: toen hebben kinderen uit Hoogeveen al hun eerste wensen aangegeven voor het vernieuwde gebouw. Wethouder Erik Giethoorn: “Ik vind het een verfrissende aanpak: niet voor gebruikers en bezoekers ontwerpen, maar mét!”

Culturele partijen zien het Cultureel Complex helemaal zitten

Pieter-Bas Rebers, directeur van De Tamboer en Het Podium: “Wij zien op de plek van De Tamboer een publieke huiskamer voor ons. Een gebouw dat bruist, een verbindingsplek, welke duurzaam en sociaal is. Waar op cultureel gebied van alles gebeurt dat bindt en boeit. In een gebouw dat zeer toekomstbestendig is, en die samen met inwoners van de gemeente Hoogeveen is ontwikkeld.”

Gerrit Jan Rutgers, Scala Centrum voor de Kunsten: “Ik zie een mooi gebouw voor me, wat cultuur ademt. Je komt in aanraking met alle vormen van cultuur. Door te kijken, maar ook door het zelf te maken. Een gebouw waar Hoogeveners graag komen. We werken nu al veel samen als culturele partners: maar als je samen in een gebouw werkt, dan gebeurt er creatief gezien nog veel meer!”

Pieter Jan Huysse, waarnemend directeur Openbare Bibliotheek en Verhalenwerf: “Samenwerking loont. Dat zien we nu al. In 2019 is er al van alles samen gedaan en haken er ook meer partijen aan. Zo is de Historische Kring aangesloten, waardoor ook hun kennis en collectie ingezet kunnen worden in het verhaal van Hoogeveen. Dit is van belang voor de lokale identiteit. Straks gaan we nog meer gezamenlijk programmeren, samen met de inwoners van de stad en de dorpen. Dit uitgangspunt ‘Van Door en Voor Hoogeveen’ is een van de bouwstenen van de samenwerking.”

Jur Stavast, Historische Kring Hoogeveen: “Historie is belangrijk voor het kennen van het heden. Bereikbaarheid van die historische boeken en attributen is essentieel. Natuurlijk kan iedereen ons nu ook bezoeken, maar we hebben nu beperkte openingstijden. Het nieuwe complex kent straks ruime openingstijden. Met alle functies is er altijd iets te doen. In een gezamenlijk gebouw verdiep je je als bezoeker sneller in de historie van onze gemeente. Dat is een meerwaarde. Wij werken er graag aan mee!”

Wethouder Erik Giethoorn: Met het cultureel complex beleef je cultuur op allerlei verschillende manieren. Je maakt, bewondert, leest, doet en aanschouwt: je geniet van allerlei vormen van cultuur en ontmoet elkaar in het ‘Cultureel kwartier’ van de gemeente Hoogeveen. Enthousiasme genoeg dus. Het proces om te komen tot een voorlopig ontwerp is ook een zorgvuldig proces. Daar waken we in ons enthousiasme ook voor.”

Voorlopig ontwerp met onder ander gezamenlijk exploitatieplan en planning

Naast het Voorlopig Ontwerp wordt onder leiding van een cultuurexpert van Berenschot met de culturele partijen gewerkt aan een gezamenlijk exploitatieplan. Zodat er een mooi en functioneel gebouw komt, dat tegelijkertijd efficiënt en gezond te exploiteren is. Wethouder Erik Giethoorn: “Met de gemeenteraad is afgesproken medio 2020 te komen met een voorlopig ontwerp van de vernieuwbouw van De Tamboer, een investeringsoverzicht, een exploitatieopzet en inzicht in de (financiële) randvoorwaarden. Daarmee ligt er een goede basis voor een kaderstellend raadsbesluit. Erik Giethoorn: “De raad geeft dan bijvoorbeeld aan welke investeringsbijdrage van de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Naast gemeentelijk geld voor realisatie van het Cultureel Complex is ook externe financiering nodig. Daarvoor is ook dit voorlopig ontwerp nodig. Als er genoeg geld is, zal pas de volgende fase, het definitief ontwerp, volgen en vervolgens de aanbesteding van de vernieuwbouw.”

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl