Advies en begeleiding voor piekbelasters

Agrarische bedrijven die als piekbelaster aangemerkt zijn, kunnen bij Wilma Manenschijn, contactpersoon Landbouw bij de gemeente Hoogeveen terecht met hun vragen als ze meedoen met de LBV+ of als ze overwegen om mee te doen.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over hun (planologische) opties en over een andere bedrijfsbestemming of woningbouw. Ook moeten deelnemers aan de regeling tijdig hun bestemming laten wijzigen en gebouwen slopen.

Landelijke aanpak piekbelasting

Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriƫle bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. De ondernemer maakt zelf een keuze en kan hierbij gebruik maken van ondersteunende regelingen en extra begeleiding.

Meer informatie over de landelijke aanpak piekbelasters vindt u op www.rvo.nl/nieuws/aanpak-piekbelasting.

Bereikbaarheid

Wilt u contact met Wilma Manenschijn? Dat kan op de volgende manieren:

Appen of bellen: 06-39309200
Mailen: w.manenschijn@dewoldenhoogeveen.nl

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht