Aanvraag kwijtschelding waterschapsbelasting voortaan bij andere instantie

Sinds 1 januari is er iets veranderd in het aanvragen van kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Voortaan moet u deze aanvraag indienen bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Logo gemeentelijke- en waterschapsbelastingen

Vroeger deed u dit bij de gemeente, samen met de aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Maar dat moet dus voortaan apart.

U kunt om kwijtschelding van de waterschapsbelasting vragen als u het aanslagbiljet heeft gekregen. Daarop staat belangrijke informatie. Er staat wat u moet doen om kwijtschelding te krijgen.

Heeft u in 2019 kwijtschelding gekregen? Dan controleert GBLT of u voor 2020 ook in aanmerking komt voor kwijtschelding. Op de belastingaanslag staat dan:

  • U heeft kwijtschelding voor de belastingaanslag; of
  • Wij konden niet automatisch kwijtschelding verlenen. U moet zelf kwijtschelding aanvragen.

U vraagt altijd om kwijtschelding bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt.

Wilt u meer weten? Ga dan naar de website van GBLT: www.GBLT.nl

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag gesloten Morgen van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl