Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Aanpassingen waterstructuur moeten centrumgebied Hoogeveen vrijwaren van wateroverlast

Deze week start aannemer Hemmen Wegenbouw BV in opdracht van de gemeente Hoogeveen met de uitvoering van het project ‘Waterstructuur Hoogeveen’. Dit project wordt uitgevoerd in het centrumgebied van Hoogeveen.

Wateroverlast

Het lukt hier niet altijd om grote hoeveelheden neerslag snel genoeg af te voeren. Dit leidt tot wateroverlast voor de bewoners. De problemen ontstaan doordat er in het centrumgebied niet genoeg waterberging mogelijk is. Ook ontbreekt een verbindende waterstructuur naar de stadsranden.

Om het centrumgebied klimaatbestendiger te maken, is een (af)waterstructuur nodig. Grote hoeveelheden neerslag worden in de toekomst zoveel mogelijk afgekoppeld van de riolering en via een nieuwe waterstructuur geborgen en afgevoerd naar het helofytenfilter Oude Diep aan de rand van Hoogeveen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige watergangen/vijvers en beschikbare ruimtes. Als alles volgens planning verloop, zijn de werkzaamheden eind oktober 2020 geheel afgerond.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl