Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak.

Idee indienen preventieakkoord

In het preventieakkoord van gemeente Hoogeveen staan ambities om inwoners bewuster te maken van het belang van een goede gezondheid. Er is per jaar € 30.000 beschikbaar voor goede ideeën. Dit is voor 2021, 2022 en 2023. Hebt u een idee dat bijdraagt aan een gezonder leven? Dan kunt u dit idee opsturen.

Uw idee indienen (pdf - 94,2 KB)

Indienen

Mail het ingevulde formulier naar preventieakkoord@hoogeveen.nl of per post naar Gemeente Hoogeveen, Preventieakkoord t.a.v. Esther Knapen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Onze ambities

Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste ambities uit het akkoord:

Rookvrije generatie in 2040

 • Kinderen kunnen rookvrij opgroeien, spelen, sporten en naar school
 • Ouders zijn zich bewust van hun voorbeeldgedrag mbt roken
 • Jongeren tot 18 en zwangere vrouwen roken niet
 • Werknemers kunnen rookvrij werken
 • Toegankelijke persoonlijke ondersteuning voor rokers die willen stoppen

Matig met alcohol

 • Geen alcohol onder de 18 of als je zwanger bent
 • Ouders zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en invloed die ze hebben op hun kinderen met betrekking tot alcohol
 • Boven de 18 drink je met mate
 • Voor inwoners die hun alcoholgebruik willen minderen is persoonlijke ondersteuning beschikbaar

Gezond gewicht

 • Inwoners zijn zich bewust van hun eigen gewicht
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht
 • Kinderen spelen vaker buiten, volwassenen maken vaker een wandeling
 • Ouders geven het goede voorbeeld als het gaat om voeding en beweging
 • Het percentage jongeren tot 34 jaar met overgewicht en obesitas daalt
 • De omgeving daagt uit tot de gezonde keuze

Voorwaarden

 • Uw idee draagt bij aan minimaal 1 van de hierboven genoemde 3 ambities en de gestelde doelen
 • Uw idee heeft aandacht voor de achterliggende factoren
 • U betrekt bij voorkeur meerdere partijen bij uw idee
 • Uw idee zet in op activiteiten en de daarvoor benodigde materialen
 • U zorgt voor cofinanciering, in de vorm van inzet van eigen uren en/of middelen
 • Na de subsidieperiode gaat uw idee zelfstandig door óf uw idee heeft voor die tijd voor een blijvend effect gezorgd

Behandeling van uw aanvraag

U kunt uw aanvraag het hele jaar insturen. Binnen 14 dagen nemen we contact met u op. We proberen  uw idee binnen 3 weken te beoordelen. De commissie houdt rekening met de spreiding van de aanvragen over de thema’s en wijken/dorpen. De beoordelingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), het Hoogeveens Sportakkoord, een inwoner, een ondernemer (vacant) en een projectleider vanuit de gemeente.

Meer informatie

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Esther Knapen: 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl