Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening gaat door in aangepaste vorm.

Zorgfraude melden

Heeft uw zorgverlener kosten in rekening gebracht voor ondersteuning die niet geleverd is? Hebt u het vermoeden dat een zorgaanbieder de regels overtreedt? Of vermoedt u fraude met het Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dit zijn voorbeelden van zorgfraude.

Melden van fraude

Soms maken mensen die zorg verlenen of ontvangen of organisaties die zorg verlenen of zorgbudgetten beheren onterecht gebruik van geld van de gemeente dat bestemd is voor de zorg. In 3 stappen meldt u dit snel en gemakkelijk. Het kan ook anoniem. Op de website van de NZa leest u hoe u ook telefonisch een melding kunt doen en hoe de NZa uw melding afhandelt.

Gemeentelijke toezichthouders

Gaat uw melding over zorg in gemeente Hoogeveen? Dan stuurt de NZa de melding door naar de gemeentelijke toezichthouders. Zo kan de gemeente misstanden tegengaan. Liever direct contact met de toezichthouders? U kunt uw vermoeden van fraude ook mailen naar toezicht.wmo@dewoldenhoogeveen.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag gesloten Morgen van 09:00 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl