Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Meldpunt bijzondere zorg

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het meldpunt bijzondere zorg. De gemeente onderzoekt dan of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. In eerste instantie gaat het om hulp op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen, dan kan een rechter beslissen of verplichte zorg wordt ingezet.

Bel met het meldpunt: 088 - 24 60 240

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl