Begeleiding of dagbesteding

Hebt u hulp nodig bij sociale contacten, omgaan met geld of het op orde brengen van uw dagelijks leven? Lukt het u niet om zelf voor een zinvolle daginvulling te zorgen? Samen met u en uw naasten kijken wij wat de mogelijkheden zijn. Komt u er niet uit samen met uw omgeving? Dan kunt u misschien begeleiding krijgen via de gemeente. 

Vormen van begeleiding

U hebt eerst een gesprek met het Wmo-team. Samen kijken wij of u hulp kunt krijgen van vrijwilligers of andere organisaties. Of dat dagontmoetingen en inloopvoorzieningen wat voor u zijn. Hebt u meer begeleiding nodig, dan kunt u dat via de gemeente krijgen. Deze begeleiding is er in 2 varianten: 

  • Individuele begeleiding: orde brengen in uw leven, dagelijkse zaken regelen en activiteiten plannen. Maar ook praktische zaken, zoals de administratie doen. Soms is er tijdelijke hulp nodig waarbij iemand u zaken uitlegt en u het daarna zelf kunt
  • Dagbesteding: begeleiding in een groep. Ook het vervoer naar dagbesteding kan hieronder vallen

Kosten

Wanneer u hulp of begeleiding krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per 4 weken. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op de website van het CAK.

Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt op 2 manieren Wmo ondersteuning krijgen. Samen met de Wmo-consulent bespreekt u welke optie het meest past bij uw situatie.

  • Zorg in natura: de gemeente regelt de voorziening die u nodig hebt. De hulpverlener van een instantie waar de gemeente een contract mee heeft, komt bij u thuis. De gemeente betaalt rechtstreeks de rekening.
  • Persoonsgebonden Budget: u kunt zelf een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor een vastgesteld geldbedrag van de gemeente. U bent verplicht om aan de gemeente uit te leggen waar u het geld aan uitgeeft. U moet hiervoor een budgetplan inleveren. De betaling gaat via de sociale verzekeringsbank. 

Zorgaanbieders

In het portfolio Wmo begeleiding (pdf - 4,0 MB) vindt u alle zorgaanbieders. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht