Advies en Meldpunt OGGZ

Maakt u zich ernstig zorgen om iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). De gemeente onderzoekt dan of hulp voor deze persoon nodig is en zo ja, in welke vorm.

Bel met het meldpunt: 088 - 24 60 240

Vormen van hulp

De hulpverlening kan bestaan uit een behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. In eerste instantie gaat het om hulp op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen, dan kan een rechter beslissen of verplichte zorg wordt ingezet. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.

Meer over het meldpunt

Hoe u signalen herkent, wat er gebeurt na de melding en meer informatie over Advies en Meldpunt OGGZ vindt u op de website van GGD Drenthe.

Voor familie en naasten

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl
Verstuur een veilig bericht