Lees voor

Zonnekaart Hoogeveen

U bent geïnteresserd in zonnepanelen of een zonneboiler, maar weet niet precies of uw dak geschikt is, rendabel is of wat de mogelijkheden zijn. De Zonnekaart is een handige 'tool' die u hierbij kan helpen. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kunt u met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.

De zonnekaart is gebaseerd op een nauwkeurig hoogtebestand (AHN2) van Rijkswaterstaat. Met dit hoogtebestand is de zoninstraling berekend die rekening houdt met schaduwwerking van bijvoorbeeld omringende gebouwen, bomen, dakkapellen en schoorstenen op elk moment van het jaar. De zoninstralingskaart geeft een nauwkeurig beeld van de dakdelen die voldoende zoninval hebben. Dakdelen met teveel schaduw door bomen of door ongunstige oriëntatie zijn automatisch uitgefilterd en worden niet meegenomen in de berekening. De uitkomsten zijn geijkt met historische weerdata van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

Vul simpelweg uw adres in en bekijk uw mogelijkheden!

NAAR DE ZONNEKAART

 

Zonnekaart Hoogeveen

Uitgelicht

Zoeken