Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Hoofdstraat Fase 2

Aannemer Zuidema is inmiddels begonnen met het vernieuwen van de bestrating in de Hoofdstraat rond de Cascade. De werkzaamheden duren naar verwachting tot mei of juni.

Werkgebied in vieren gedeeld 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen.
•    Het eerste gedeelte dat aangepakt wordt is het stuk vanaf het Kerkplein tot aan het voormalige podium aan de oostzijde van de Cascade (zijde van de Stoekeflat). Verwachting is dat dit duurt vanaf week 2 t/m week 12.
•    Vanaf week 4 start de aannemer met het opbreken van de bestrating tussen de Stoekeflat en de Jhr. de Jongestraat (ook aan de oostzijde van de Cascade). Dit gedeelte is naar verwachting gereed in week 13.
•    Aan de westzijde van de Cascade start de aannemer in week 6 met het vernieuwen van de bestrating vanaf het Kerkplein tot aan het voormalige podium. Dit gedeelte zal ook om en nabij week 13 gereed zijn. 
•    Voor het laatste gedeelte: tussen het voormalige podium en de Jhr. de Jongestraat is nog geen periode vastgesteld. Dit is afhankelijk hoe de werkzaamheden in de andere deelgebieden verlopen en hoe de bouw van de nieuwe overgang over de Cascade vordert. Verwachte einddatum is mei-juni 2020.

Eind januari worden nog twee dode bomen aan de zijde van de Jhr. de Jongestraat vervangen voor nieuwe exemplaren. Ook worden de lichtmasten vervangen gedurende de uitvoeringsperiode.

Winkels bereikbaar

Zuidema begint in de week van 6 januari met het verplanten van twee bomen naast het voormalige podium. Gelijktijdig begint de aannemer in het eerste deelgebied met het opbreken van de bestrating bij het Kerkplein, aan de oostkant van de Cascade (ter hoogte van Ziengs) tot aan de Stoekeflat. Eerst wordt de bestrating tussen de blindengeleidestrook en de Cascade vernieuwd. Voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren over de resterende bestrating voor de winkels. Er wordt een afzetting met lage bouwhekken tussen de voetgangersstrook en de werkzaamheden geplaatst.

Fietsers omgeleid 

Als deze bestrating gereed is kunnen voetgangers van de nieuwe bestrating gebruik maken, terwijl de bestrating voor de winkels gereed gemaakt wordt. Loopschotten naar de ingang van iedere winkel zorgen er voor dat alle panden bereikbaar zijn tijdens de werkzaamheden. Het vernieuwen van de bestrating vóór de ingang van de winkels wordt in overleg met de betreffende winkelier ingepland. (Brom)fietsers worden omgeleid via de achterliggende parkeerpleinen. Alle deelgebieden worden op dezelfde wijze uitgevoerd.

De Cascade blijft behouden

De komende tijd gaat het gedeelte rond de Cascade op de schop. De opvallendste aanpassing daar is het verdwijnen van het podium. Hiervoor in de plaats komt een wandelpad over de Cascade die de oostzijde van de straat met de westzijde verbindt. Het pad krijgt flauwe hellingen, waardoor ook mensen die minder goed ter been zijn hier goed gebruik van kunnen maken.

Verder wordt ook in dit deel van de Hoofdstraat de afwatering verbeterd en de bestrating vernieuwd. Hiervoor worden dezelfde rode straatstenen als in de eerste fase gebruikt. De bomen rondom de Cascade blijven behouden. Twee bomen zullen enkele meters verplaatst worden om plaats te maken voor het wandelpad.

Ontwerp zuidelijk deel

Na afronding van de werkzaamheden rond de Cascade wordt het zuidelijk deel van de Hoofdstraat aangepakt. In samenwerking met belanghebbenden wordt hiervoor een ontwerp gemaakt. Details hierover zijn nog niet bekend.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl