Hoofdstraat Fase 2

De tweede fase van de werkzaamheden in de Hoofdstraat start in het najaar. Het gaat om het gedeelte rond de Cascade. De ontwerpen zijn gemaakt en gepresenteerd aan belanghebbenden.

In het najaar wordt het podium gesloopt en vanaf januari 2020 worden de overige werkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat alles medio 2020 klaar is. De aanbestedingsprocedure afgerond, de firma Zuidema uit Hoogeveen gaat de werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren. De gemeente en Zuidema communiceren gezamenlijk met de omgeving over de start van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van het gebied. Hiervoor wordt een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden belegd.

De Cascade blijft behouden

De komende tijd gaat het gedeelte rond de Cascade op de schop. De opvallendste aanpassing daar is het verdwijnen van het podium. Hiervoor in de plaats komt een wandelpad over de Cascade die de oostzijde van de straat met de westzijde verbindt. Het pad krijgt flauwe hellingen, waardoor ook mensen die minder goed ter been zijn hier goed gebruik van kunnen maken.

Verder wordt ook in dit deel van de Hoofdstraat de afwatering verbeterd en de bestrating vernieuwd. Hiervoor worden dezelfde rode straatstenen als in de eerste fase gebruikt. De bomen rondom de Cascade blijven behouden. Twee bomen zullen enkele meters verplaatst worden om plaats te maken voor het wandelpad.

Ontwerp zuidelijk deel

Na afronding van de werkzaamheden rond de Cascade wordt het zuidelijk deel van de Hoofdstraat aangepakt. In samenwerking met belanghebbenden wordt hiervoor een ontwerp gemaakt. Details hierover zijn nog niet bekend.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl