Stadscentrum

Hoogeveen bouwt aan het stadscentrum van de toekomst. Een stadscentrum met een sociale functie, aantrekkelijk winkelaanbod en gevarieerde horeca en ontspanning. Een centrum dat is ingericht op het gemak van bezoekers. Waar je lekker kunt shoppen, een hapje eten en cultuur snuiven. Elke keer weer.

Projecten

Het vernieuwen van het centrum bestaat uit verschillende projecten en fases.

Regelingen

Hoogeveen moet een compacter en kleiner stadscentrum krijgen om zo ook in de toekomst vitaal te blijven. Dat staat in de visie voor het stadscentrum. Het kernwinkelgebied (Hoofdstraat) blijft in de geactualiseerde visie bestaan en de aanloopgebieden (zoals de Schutstraat en Het Haagje) worden kleiner. De Tamboerpassage valt ook buiten het toekomstige winkelgebied. Het college voelt zich moreel verplicht om ondernemers en eigenaren uit deze gebieden in het centrum te steunen. Daarom zijn er verschillende regelingen beschikbaar voor ondernemers.

Stimuleringsregeling

Ondernemers en eigenaren kunnen een verplaatsings-, transformatie-of gevelverbeteringssubsidie van de gemeente krijgen. Meer achtergrondinformatie over deze regelingen vindt u hieronder.

Documenten

Vaststellen Verordening stimulering detailhandel stadscentrum Hoogeveen 2020

Nieuwsberichten

13 januari 2020|

Aannemer Zuidema is inmiddels begonnen met het vernieuwen van de bestrating in de Hoofdstraat rond de Cascade. De werkzaamheden duren naar verwachting tot mei of juni.

Lees verder
19 november 2019|

Het college vraagt de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vast te stellen dat de verdere aanleg van Park Dwingeland en de herinrichting van het Stoekeplein mogelijk maakt.

Lees verder
19 november 2019|

Het college stelt de gemeenteraad voor een nieuwe verordening voor de stimulering van de detailhandel in het stadscentrum vast te stellen, met meer mogelijkheden en meer geld om de detailhandel in het centrum van Hoogeveen te stimuleren.

Lees verder
05 november 2019|

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Lees verder
04 november 2019|

Door goede samenwerking tussen ondernemers en overheid is het stadscentrum van Hoogeveen de afgelopen jaren steeds veiliger geworden. Dit is opnieuw bekrachtigd met de uitreiking van een certificaat voor een 4e ster Veilig Winkelgebied door het Keurmerk Veilig Ondernemen, ondersteund vanuit het Centrum voor criminaliteitspreventie en -veiligheid (CCV).

Lees verder
23 oktober 2019|

Aannemer Zuidema uit Hoogeveen start begin november met de herinrichting van het gebied rondom de Cascade, de 2e fase van de herinrichting van de hoofdstraat.

Lees verder
30 september 2019|

Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de openbare ruimte in de Hoofdstraat.

Lees verder

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl