Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Park Dwingeland

Park Dwingeland wordt hét park van Hoogeveen! Met een unieke ligging pal achter de Hoofdstraat en dus in het hart van het centrum moet Park Dwingeland een ontmoetingsplek worden, een plek om te sporten, te ontspannen en te recreëren. Niet alleen voor de bewoners van het stadscentrum maar ook voor winkelend publiek, jongeren, ouderen en voor passanten. Een plek voor iedereen!

Meer verbinding

De eerste fase van de vergroting van Park Dwingeland, een groen park bovenop een parkeergarage, is met de realisatie van het project De Kaap afgerond. Bij de aanleg van de rest van het park ligt de nadruk op verbinding: verbinding tussen mensen en verbinding van het park met de Hoofdstraat.

Van essentieel belang bij de aanleg van de tweede fase van het park is dat het georiënteerd wordt op de Hoofdstraat en minder geïsoleerd komt te liggen. In de nabijheid van het park kunnen functies worden toegevoegd waarmee de levendigheid van het park vergroot wordt. Aan de noordzijde van het park krijgt de school een flinke opknapbeurt, zodat ze meer betrokken wordt bij het park. Park Dwingeland krijgt een belangrijke functie voor evenementen.

Deel 2

Een groot deel van het nieuwe park Dwingeland is al aangelegd. Het resterende deel kan na aanpassing van het bestemmingsplan aangelegd worden. Deze procedure loopt: het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en wordt naar verwachting dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling. Als de raad hierover positief besluit, kan het resterende deel van het park in het voorjaar van 2020 aangelegd worden. Samen met een werkgroep, bestaand uit omwonenden en afvaardiging van basisschool Villa Kakelbont, werken we aan een plan voor speelvoorzieningen in het park. Aansluitend wordt het Stoekeplein aangepakt.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl