Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Meedenken over parkeren

Gemeente Hoogeveen vernieuwt het parkeerbeleid. Dit nieuwe parkeerbeleid ontwikkelen we met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden. Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten. In de concept parkeernota staat het beleid van de komende jaren. De ideeën en opmerkingen zijn gebruikt bij het opstellen van het parkeerbeleid. 

Concept parkeernota ter inzage

De concept Parkeernota 2021 (pdf - 1,9 MB) ligt van 30 september tot en met 28 oktober 2020 ter inzage. U kunt op verschillende manieren reageren op dit plan: 

  • Schriftelijk: Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
  • E-mail: info@hoogeveen.nl met als onderwerp: Reactie Parkeernota
  • Mondeling: neem contact op met de parkeermanager: 14 0528
  • Inspreken bij gemeenteraadsvergadering (5 november): meld u aan bij griffie@hoogeveen.nl 

Tijdlijn

Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten.

  • Januari 2021: nieuw parkeerbeleid treedt in 
  • Najaar 2020: raad vergadert over nieuw parkeerbeleid
  • Januari 2020: bijeenkomst over parkeren in het centrum van Hoogeveen
  • December 2019: enquête over de ervaring met het parkeren in Hoogeveen

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl