U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Nieuw parkeerbeleid in de maak

Gemeente Hoogeveen vernieuwt het parkeerbeleid. Dit nieuwe parkeerbeleid ontwikkelen we met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden. Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten. In de concept parkeernota staat het beleid van de komende jaren. De ideeën en opmerkingen zijn gebruikt bij het opstellen van het parkeerbeleid. 

Concept parkeernota

De concept Parkeernota 2021 (pdf - 1,9 MB) heeft tot 1 december 2020 ter inzage gelegen. U kunt hier niet meer op reageren. 

Tijdlijn

Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten.

  • Voorjaar 2021: de raad vergadert over de inspraaknota en de Parkeernota. Belanghebbenden kunnen inspreken tijdens de raadsvergadering.
  • Begin 2021: inspraakreacties en zienswijzen worden verwerkt in een inspraaknota voor de raad. Eventuele wijzigingen worden verwerkt in de concept Parkeernota
  • Januari 2020: bijeenkomst over parkeren in het centrum van Hoogeveen
  • December 2019: enquête over de ervaring met het parkeren in Hoogeveen

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl