Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Meedenken over parkeren

Gemeente Hoogeveen vernieuwt het parkeerbeleid. Dit nieuwe parkeerbeleid ontwikkelen we met inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden. Meedoen en meedenken kon op verschillende manieren en momenten.

Enquête en bijeenkomst

Van 2 tot en met 21 december 2019 hebben we een enquête uitgezet met vragen over hoe u het parkeren ervaart in en rond het centrum van Hoogeveen. Hier hebben 1.732 mensen aan meegedaan.

Op 22 januari 2020 vond een grote parkeerbijeenkomst plaats in De Tamboer. Hier hebben ongeveer 80 personen deelgenomen aan praatsessies over wonen, werken of winkelen in Hoogeveen. De uitkomsten van de enquête en de parkeerbijeenkomst wegen wij mee bij het opstellen van het beleid voor de komende jaren.

Meer informatie 

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de enquête en de bijeenkomst? U kunt dit opvragen door een mail te sturen naar parkeerbeleid@hoogeveen.nl.

Tijdlijn

  • Januari 2021: nieuw parkeerbeleid treedt in 
  • Najaar 2020: raad vergadert over nieuw parkeerbeleid
  • Mei 2020: concept parkeerbeleid klaar
  • Januari 2020: bijeenkomst over parkeren in het centrum van Hoogeveen
  • November 2019: enquête over de ervaring met het parkeren in Hoogeveen

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl