U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Tonk-uitkering aanvragen

Veel mensen hebben door de coronamaatregelen minder inkomen. U kunt bijvoorbeeld moeite hebben om uw huur of hypotheek, elektriciteit, gas en water te betalen. Om u te helpen is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk). Deze uitkering is een vorm van bijzondere bijstand.

Wijzigingsformulier

U geeft wijzigingen in uw situatie in de periode waarin u de Tonk-uitkering ontvangt meteen door met het wijzigingsformulier (pdf - 88,3 KB). Bijvoorbeeld als u meer of minder gaat verdienen, gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling verandert. 

U stuurt het formulier volledig ingevuld en ondertekend naar: ua@dewoldenhoogeveen.nl. Of u levert het in bij de uitkeringsadministratie.

Wat u moet weten

 • De uitkering geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.
 • Een aanvraag voor een Tonk-uitkering kunt u indienen tot 1 oktober 2021.
 • Hebt u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen.
 • Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of hebt u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan hebt u misschien recht op de Tonk-uitkering.
 • De Tonk-uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.

Meesturen

 • Kopie geldig identiteitsbewijs van aanvrager en partner (ID-kaart of paspoort, geen rijbewijs).
 • Laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling).
 • Bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een Tonk-uitkering vraagt.
 • Eventueel andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u de Tonk-uitkering nodig heeft.
 • Voorschotbeschikking Toeslagen van de belastingdienst over 2021 (alleen als u huurtoeslag ontvangt).
 • Kopieën van bankafschriften van al uw privé betaal- en spaarrekeningen over de maand voorafgaand aan uw aanvraag van:
  • uzelf
  • uw partner (indien u gehuwd bent of een gezamenlijke huishouding voert)
  • uw inwonende minderjarige (ten laste komende) kinderen
  • Afschriften van uw spaardeposito’s: als u daar per direct over kunt beschikken (ook na betaling van een boete)
 • Cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • Bewijsstukken waaruit de waarde van uw effecten blijkt zoals: beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties, en effecten in depot.
 • Meest recente salaris/loon- en uitkeringsspecificaties en/of pensioenspecificaties van uzelf en uw eventuele partner. Ook van particuliere pensioenen of arbeidsongeschiktheids- en/of werkloosheidsverzekeringen die u en/of uw partner bij verzekeringsmaatschappijen en/of banken heeft afgesloten.
 • Recent bankafschrift waaruit de hoogte van de partner- en/of kinderalimentatie blijkt.
 • Beschikking belastingdienst met voorlopige belastingteruggave wegens hypotheekrente aftrek over 2021. Indien op u van toepassing.

Aanvragen

 • U vult het aanvraagformulier volledig, ondertekend en naar waarheid in. 
 • U stuurt het aanvraagformulier met bijlagen naar Gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder en hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U hebt door de coronamaatregelen 30% minder inkomen dan voor corona.
 • U kunt uw woonkosten niet meer betalen uit het gezinsinkomen of uit uw vermogen.
 • U staat ingeschreven in gemeente Hoogeveen.

Beschikbare geldmiddelen

Uw beschikbare geldmiddelen mogen niet hoger zijn dan de volgende bedragen:

 • Alleenstaande: € 6.295
 • Alleenstaande ouder (inclusief inwonende kinderen jonger dan 18 jaar): € 12.590
 • Gehuwd/samenwonend (inclusief kinderen jonger dan 18 jaar): € 12.590

Woonkosten

 • Huur of hypotheekrente
 • Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water

Hoogte van de uitkering

U kunt maximaal € 1000,- per maand krijgen.

Na uw aanvraag

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Wij nemen contact met u op als we extra informatie nodig hebben.
 • U hoort binnen uiterlijk 8 weken of u de Tonk-uitkering krijgt.
 • Wij kunnen uw gegevens controleren, bij de aanvraag of later. Hiervoor mogen wij informatie over u en uw partner opvragen bij andere instanties. Blijkt bij controle dat u teveel hebt ontvangen, dan moet u dit terugbetalen. Hebt u te weinig gekregen, dan ontvangt u een nabetaling. Als u onjuiste gegevens doorgeeft, krijgt u een boete en vorderen we de uitkering terug.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl