U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Vragen en antwoorden ondernemers

Ik ben ondernemer en heb geen inkomsten. Kan de gemeente mij ondersteunen?

U kunt inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen door de overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aan te vragen. De hoogte van het bedrag hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. 

U kunt deze inkomensondersteuning aanvragen als u aan de volgende criteria voldoet:

  • u bent gevestigde zelfstandige tussen 18 en 67 jaar
  • u woont of verblijft rechtmatig in Nederland
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • u oefent uw beroep of bedrijf uit in in Nederland
  • u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • u bent voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming en u voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • u woont in gemeente Hoogeveen

Welke regelingen zijn er om bedrijven te ondersteunen?

Op dit moment zijn onder andere de volgende maatregelen van kracht:

Noodfonds in plaats van Werktijdverkorting

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een aanvraag doen uit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het fonds keert een substantiële tegemoetkoming uit waarmee werknemers met een vast of flexibel contract doorbetaald kunnen worden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld zzp-er) en wilt u gebruik maken van een uitkering uit het noodpakket dat door de overheid beschikbaar is gesteld? U kunt dan een aanvraag doen voor tijdelijke inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal. 

De ondersteuning voor zelfstandigen is geregeld in het land waar de zelfstandige woont. Op de website van Sociale Verzekeringsbank staat welke ondersteuning de overheid in België, Duitsland en Nederland aan zelfstandig ondernemers biedt.

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het coronavirus verruimd.

Informatie met betrekking tot landelijke heffingen

Om te voorkomen dat ondernemers liquiditeitsproblemen krijgen, is het mogelijk een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting in te dienen. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de ondernemer schriftelijk motiveert dat zij of hij door corona in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door corona kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Overzicht van alle regelingen 

Bekijk het overzicht van alle regelingen voor ondernemers op de website van Rijksoverheid.

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon. Bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij de gemeente waarin u woont.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Wanneer u als echtpaar beide in het bedrijf werkzaam bent moet de partner minimaal 525 uren in het bedrijf werken en de zelfstandige minimaal 875 uren.  Als u nog geen jaar geleden gestart bent met uw bedrijf, dan moet u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie vallen hier ook onder.

Let op: zijn u en uw partner beide ondernemer, dan kunt u 1 keer een aanvraag voor een inkomensondersteuning doen.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst. De regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

We streven ernaar binnen 2-4 weken na ontvangst van een aanvraag een besluit te nemen. Bij toekenning krijgt u het inkomens- en wijzigingsformulier. Nadat u dit formulier maandelijks inlevert, wordt de uitkering uitbetaald. 

Ik wil in verband met mijn leeftijd graag stoppen met mijn bedrijf, kan de gemeente ondersteunen? 

U kunt bij beëindiging van uw bedrijf een IOAZ-aanvraag indienen.IOAZ staat voor Inkomen ouderen en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Heeft de gemeente ook opdrachten voor mij die ik als zzp-er kan uitvoeren?

U kunt uw aanbod kenbaar maken bij de afdeling inkoop: inkoop@dewoldenhoogeveen.nl. Wanneer er  mogelijkheden zijn, nemen onze collega’s contact met u op.

Ik huur een pand/grond van de gemeente kan de huur ook stopgezet worden?

De huur van een pand of grond van de gemeente wordt niet stopgezet. U ontvangt een factuur voor de huur en/of pacht, maar tijdelijk ontvangt u geen betalingsherinnering wanneer u de huur/pacht niet tijdig betaalt.

Ik kan de factuur van de gemeente niet betalen. Ontvang ik hiervoor een herinnering?

De betalingstermijn voor gemeentelijke belastingen wordt met 3 maanden verlengd tot en met 31 augustus 2021.

Waar vind ik de belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus?

Mag ik als horecaondernemer maaltijden bezorgen of af laten halen? Moet ik daar een vergunning voor hebben?

Als horecaondernemer in gemeente Hoogeveen mag u maaltijden en zwak-alcoholische dranken bezorgen of laten afhalen zonder dat daarvoor een extra vergunning nodig is. Het is wel belangrijk dat u rekening houdt met de richtlijnen van het RIVM. Het is niet toegestaan om sterke drank te verkopen.

Ik ben ondernemer en heb corona gerelateerde vragen met betrekking tot mijn bedrijf. Bij wie moet ik zijn?

U kunt kijken bij de veelgestelde vragen op het coronaloket van de KvK en de site van Ik ben drents ondernemer. U kunt ook contact opnemen met de afdeling ondernemersadvies van de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 14 0528 en vragen naar de afdeling ondernemersadvies of een e-mail sturen naar ondernemersadvies@dewoldenhoogeveen.nl.

Is het mogelijk uitstel van betaling van de gemeentelijke lasten te krijgen?

Voor het verkrijgen van uitstel van betaling kunt u contact opnemen met de afdeling Heffingen. Per situatie wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn om uitstel te verlenen.

Ik ben marktondernemer en betaal marktgelden. Het aantal bezoekers loopt terug. Moet ik wel het marktgeld betalen?

De heffing van marktgelden wordt voor het eerste kwartaal met 1 maand uitgesteld tot februari 2021 en voor het tweede kwartaal met 1 maand uitgesteld tot mei 2021.

Ik heb een aanslag voor precariorechten ontvangen. Kan ik uitstel van betaling krijgen?

U kunt hiervoor een verzoek tot uitstel indienen.

Ik heb de aanslagen voor de gemeentelijke lasten reeds voldaan. Is het ook mogelijk om dit (deels) terug te vorderen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl