Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening gaat door in aangepaste vorm.

Onderwijs en kinderopvang

Sinds 16 maart 2020 zijn alle scholen tot en met de meivakantie dicht. De kinderopvang en gastouderopvang zijn gesloten tot en met 28 april 2020. Gemeente Hoogeveen volgt dit besluit van het kabinet. Kinderen van ouders die in de vitale sector werken, kunnen wel naar school of naar de kinderopvang. Voor de kinderen die thuis zitten, organiseren docenten onderwijs op afstand. Eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo krijgen hierbij prioriteit. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente. 

Bel met de gemeente: 14 0528

Geopende noodopvang

De volgende kinderopvanglocaties zijn geopend van 30 maart tot en met 3 april: 

Gastouders

In gemeente Hoogeveen zijn ook diverse gastouders actief. Wilt u gebruik maken van een gastouder (bijvoorbeeld voor 24 uurs opvang)? Neem dan contact op met de gemeente: 14 0528.

Compensatie ouderbijdrage kinderopvang

Hebt u als ouder geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan gaat het college van B&W uw eigen bijdrage compenseren, voor zover dit niet door het Rijk gebeurt. Gert Vos: ‘We willen in deze onzekere tijd zorgen voor duidelijkheid bij ouders die gebruik maken van kinderopvang en ook duidelijkheid blijven bieden aan kinderopvangorganisaties.’ Hoogeveen volgt hiermee de landelijke lijn die het Rijk heeft ingezet voor ouders met kinderopvangtoeslag. Zo wordt ongelijkheid tussen groepen ouders voorkomen. Ook komen kinderopvangorganisaties zo niet in gevaar doordat ouders opzeggen.

Meer informatie

U kunt ook kijken op de website van de Rijksoverheid:

Lees de verklaring van het college van B&W over onderwijs en kinderopvang

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in Hoogeveen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur

Openingstijden (zonder afspraak)

Vandaag geopend van 09:00 tot 13:00 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl