Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Belastingen en rechten: uitstel van betaling

Als uw bedrijf in de problemen is gekomen door de maatregelen vanwege het coronavirus, mag u de gemeentelijke belastingen die in 2021 worden opgelegd, later betalen. De belasting wordt niet kwijtgescholden. Hebt u uw belastingaanslag al betaald? Wij storten dit bedrag niet terug.

Let op: uitstel is niet mogelijk als u in de 12 maanden voor dit verzoek een betalingsregeling niet bent nagekomen. Of er voor de inning van het bedrag dat u schuldig bent een dwangbevel is opgemaakt. Is het dossier doorgezet naar de deurwaarder? Dan moet u contact met de deurwaarder opnemen.

Ruimere betaaltermijn

Voor sommige aanslagen krijgt u automatisch een ruimere betaaltermijn. 

Belastingen waarvoor automatisch een ruimere betaaltermijn geldt

Voor de gecombineerde belastingaanslag 2021 zetten wij de uiterste betaaldatum automatisch op 31 augustus 2021, wanneer u geen gebruik maakt van automatische incasso. U hoeft hiervoor dus niets te doen. De volgende belastingen vallen daaronder: 

De gecombineerde belastingaanslag 2021:

  • OZB voor eigenaren
  • OZB-gebruikersdeel (alleen voor bedrijven)
  • Rioolheffing voor bedrijven
  • Bedrijven Investerings Zone-bijdrage (BIZ, voor ondernemers in het centrum van Hoogeveen)

Betaalt u de gecombineerde aanslag door middel van een automatische incasso? Dan kunt u een verzoek om uitstel van betaling van de termijnbedragen indienen. Het schema van de betaaltermijnen wordt dan op dezelfde manier aangepast. Vul hiervoor het online formulier Tijdelijk stopzetten maandelijkse betalingen in.

Aanslagen waarvoor u zelf uitstel van betaling kunt aanvragen

Voor andere zaken die u aan ons moet betalen, zoals de kosten van een omgevingsvergunning, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Wij passen uw lopende betalingsregeling en/of de automatische incasso dan aan. Vul hiervoor het online formulier Tijdelijk stopzetten maandelijkse betalingen in.

Marktgelden 2021

Staat u op de markt? De heffing van marktgelden voor het 1e kwartaal stellen we uit tot februari en het 2e kwartaal tot mei 2021.

Meer informatie

Vragen over het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke belastingaanslagen kunt u stellen per mail: info@hoogeveen.nl
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl