U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Belastingen en rechten: uitstel van betaling

Als uw bedrijf in de problemen is gekomen door de maatregelen vanwege het coronavirus, mag u de gemeentelijke belastingen voor dit jaar 3 maanden later betalen. De belasting wordt niet kwijtgescholden. Op de aanslag gemeentelijke belastingen staat nog wel de reguliere betalingstermijn van 31 mei 2021. Hebt u uw belastingaanslag al betaald? Wij storten dit bedrag niet terug.

Uitstel aanvragen

Voor de volgende situaties vraagt u uitstel aan met het online formulier: 

  • U betaalt de gecombineerde aanslag door middel van een automatische incasso per 31 maart 2021. 
  • U moet kosten zoals marktgelden, precariobelasting of omgevingsvergunning aan de gemeente betalen. 

Ruimere betaaltermijn

Voor de gecombineerde belastingaanslag 2021 zetten wij de uiterste betaaldatum automatisch op 31 augustus 2021, wanneer u geen gebruik maakt van automatische incasso. U hoeft hiervoor dus niets te doen. De gecombineerde belastingaanslag 2021 bestaat uit:

  • OZB voor eigenaren
  • OZB-gebruikersdeel (alleen voor bedrijven)
  • Rioolheffing voor bedrijven
  • Bedrijven Investerings Zone-bijdrage (BIZ, voor ondernemers in het centrum van Hoogeveen)

Marktgelden 2021

Staat u op de markt? De heffing van marktgelden voor het 2e kwartaal stellen we uit tot mei 2021.

Meer informatie

Vragen over het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke belastingaanslagen kunt u stellen per mail: info@hoogeveen.nl

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag gesloten

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl