Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Belastingen en rechten: uitstel van betaling

Als uw bedrijf in de problemen is gekomen door de maatregelen vanwege het coronavirus, mag u de gemeentelijke belastingen die in 2020 zijn opgelegd, later betalen. De belasting wordt niet kwijtgescholden. Hebt u uw belastingaanslag al betaald? Wij storten dit bedrag niet terug.

Let op: uitstel is niet mogelijk als u in de 12 maanden voor dit verzoek een betalingsregeling niet bent nagekomen. Of er voor de inning van het bedrag dat u schuldig bent een dwangbevel is opgemaakt. Is het dossier doorgezet naar de deurwaarder? Dan moet u contact met de deurwaarder opnemen.

Uitstel van betaling krijgen

Hebt u al een belastingaanslag van de gemeente ontvangen? Voor sommige aanslagen krijgt u automatisch uitstel van betaling. 

Belastingen waarvoor u automatisch uitstel van betaling krijgt

Voor de volgende aanslagen zetten wij de uiterste betaaldatum automatisch op 30 november 2020. U hoeft hiervoor dus niets te doen.

  • Precariobelasting 2020
  • Toeristenbelasting 2019
  • Marktgelden 2020

De gecombineerde belastingaanslag 2020:

  • OZB voor eigenaren
  • OZB-gebruikersdeel (alleen voor bedrijven)
  • Rioolheffing voor bedrijven
  • Bedrijven Investerings Zone-bijdrage (BIZ, voor ondernemers in het centrum van Hoogeveen)

Aanslagen waarvoor u zelf uitstel van betaling kunt aanvragen

Voor andere zaken die u aan ons moet betalen, zoals de kosten van een omgevingsvergunning, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Wij passen uw lopende betalingsregeling en/of de automatische incasso dan aan. Vul hiervoor het online formulier Tijdelijk stopzetten maandelijkse betalingen in.

Precariobelasting 2020 

Bent u een horecaondernemer met een terras? We bekijken wat het effect van de maatregelen is geweest op het feitelijk gebruikmaken van de vergunning. U ontvangt een persoonlijk bericht over het mogelijk bijstellen van uw aanslag precariobelasting.

Marktgelden 2020

Staat u op de markt? De heffing van marktgelden voor het 3e kwartaal stellen we uit tot september en het 4e kwartaal tot november 2020.

Meer informatie

Vragen over het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke belastingaanslagen kunt u stellen per mail: info@hoogeveen.nl
 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen.

Telefoon

14 0528

Vandaag bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisplein 24
7901 BW Hoogeveen

Postadres

Postbus 20.000
7900 PA Hoogeveen
info@hoogeveen.nl